Съобщение, 18.06.2015 г.

Съобщение, 18.06.2015 г.

18 юни 2015 | 18:04
Стартира процедура за избор на изпълнители на СМР за две сгради в Северен централен район

Документацията за участие може да бъде намерена тук