Съобщение, 19.03.2015 г.

Съобщение, 19.03.2015 г.

19 март 2015 | 15:04

Предадени са проектите съгласно сключени на 16.02.2015 г. 18 бр. индивидуални договори по Рамково споразумение № РД-02-29-257/20.08.2014 г. с предмет – ,,Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на гр. София“.

 

Избран е изпълнител съгласно обявена публична покана за Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 16 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район”:

1. Гр. Смолян, ул. "Христо Смирненски" № 2, блок "Синчец", вх. А;

2. Гр. Смолян, ул. "Христо Смирненски" № 2, блок "Синчец", вх. Б;

3. Гр. Смолян, ул. "Христо Смирненски" № 2, блок "Синчец", вх. В;

4. Гр. Смолян, ул. "Миньорска" 2, бл. "Агрофирма";

5. Гр. Смолян, ж.к. "Невяста", ул. "Чан" № 5, бл. 7, вх. А;

6. Гр. Смолян, ул. "Училищна" № 5, бл. "Еделвайс";

7. Гр. Смолян, бул. „България” № 44, бл. 6

8. Гр. Кърджали, ул. "Волга" № 2, бл. "Здравец", вх. А;

9. Гр. Хасково, ж.к. "Дружба", ул. "Ком" № 2, вх. А

10. Гр. Хасково, ул. "Цар Освободител" 28, блок "Ралица";

11. Гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 8;

12. Гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител” № 56;

13. Гр. Пловдив, ул. „Жан Жорес” № 45;

14. Гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски” № 29;

15. Гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов” № 18;

16. Гр. Пазарджик, ул. „Криволак” № 4