Съобщение 25.08.2015 г.

Съобщение 25.08.2015 г.

25 август 2015 | 18:43
Избират се изпълнители за 49 сгради в 7-те района на проект „Енергийно обновяване на българските домове“
 
Район София:
1.  гр. София, бул. „Витоша“ № 39
2. гр. София, рaйон „Средец”,ул. „Хан Аспарух “ №48
3. гр. София, район “Младост”, жк. Младост-1, Бл.51, Вх.1
4. гр. София, район „Илинден”, ж. к. „Захарна фабрика“ бл.18, вх. А и Б
5. гр. София, р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Асен“ № 60  
6. гр. София, район “Лозенец”, ул. Теодосий Търновски №26
7.  гр. София, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №27 
8. в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ №8  
9. гр. София, район Средец, ул. Хан Омуртаг №4
10. гр. София, кв. Модерно предградие, ул. Връх Манчо бл.4, вх. В
11. гр. София, р-н Средец, ул. „Петър Парчевич“ №44
12. гр. София, р-н „Средец”, ул. „Цар Иван Асен II” №8-10
13. гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна Фабрика“, блок 26, вход А и вход Б
14. гр. София, р-н Оборище, ул. „Янко Сакъзов“ №60
15. гр. София, район Младост, ж.к. Младост-2, бл. 251
16. гр. София, район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 5, вх. А и Б
17. гр. София, район “Оборище”, ул. Стара Планина №16, вход Б
18. гр. София, р-н Илинден, ж.к. „Захарна Фабрика“, блок 19, вход А и вход Б
 
 
Северозападен район:
1. гр. Монтана,  ул."Цар Асен" № 8
2. гр. Видин, ул. “Средна гора“ №12
 
Северен централен район:
1. гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 22, бл. „Отец Паисий“
2. гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №2, Вх.1
3. гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 20, бл. „Максим Горки“
4. гр. Русе, ул. „Раковски“ № 14, бл. „Устрем“. Вх. 1
5. гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 123, бл. „Волов”, вх. Б
 
Североизточен район:
1. гр. Добрич ул. „Марин Дринов“ № 1 вход А
2. гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ блок 75, вход Г
3. гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 44
4. гр. Добрич ул. Александър Кръстев № 26
5. гр. Добрич, ул. Витоша № 1
 
Югоизточен район:
1. гр. Бургас, ул. „Булаир“, блок № 1, вх. А и Б
2. гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ №53
3. гр. Стара Загора, ул. Бреза   №10
4. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 35, вход Б
5. гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“ №13
6. гр. Бургас, ул. “Оборище” №22
7. гр. Сливен, ул. „Георги Раковски
8. гр. Бургас, жк/кв. Западна градска част, ул. "Патриарх Евтимий " №51
9. гр. Стара Загора, ул. „Света Троица“ № 190
10. гр. Бургас, Централна градска част, ул. "Княз Борис I " №33
 
 
Южен централен район:
1. гр. Пловдив, бул. Източен, бл. 111                      
2. гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 205, вх. А                             
3. гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 106,108,110                  
4. гр. Пловдив, бул. Руски 137А  
 
Югозападен район:
1. гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №74, Бл.3, Вх.В
2. гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7
3. в гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ №10
4. гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 2“, бл. 179
5. гр. Благоевград, жк. Еленово 2, Бл.153
 
Ценови предложения за сградите в съответния район се подават до 31.08.2015 г. Комисиите за оценка на ценовите предложения на участниците в рамковите споразумения по райони ще започнат работа на 01.09.2015 г.