Съобщение, 26.01.2015 г.

Съобщение, 26.01.2015 г.

26 януари 2015 | 17:25

Във връзка с големия брой получени до 15.01.2015 г. Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност(ЗФПИОЕЕ), уведомяваме всички сдружения на собствениците заявители по проекта, че в момента документацията по заявленията се обработва.
В срок до 16.02.2015 г. ще бъдат изпратени уведомителни писма до сдруженията на собствениците за резултата от проверката.
С одобрените сгради ще бъдат сключени споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

mrrb