Съобщение, 26.06.2015 г.

Съобщение, 26.06.2015 г.

26 юни 2015 | 11:52

Стартира процедура за избор на изпълнители за изпълнение на СМР на 16 сгради в Южен централен район. Документацията за участие може да бъде намерена тук