Съобщение

Съобщение

22 февруари 2017 | 15:02

Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, беше прието Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017 г.), с което беше увеличен финансовият ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 2 млрд. лв.

С оглед гореизложеното, Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички граждани, кметове на общини, областни управители, външни изпълнители за отделните дейности, сключили договори след проведени обществени поръчки, както и всички заинтересовани страни в процеса по изпълнение, че за цялостното енергийно обновяване на 2022 жилищни сгради, които имат сключен договор за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД е гарантирано държавното финансиране към изпълнителите на отделните дейности.

Сключването на нови договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД ще бъде възстановено след като бъдат сключени всички анекси към текущите договори за целево финансиране и при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Писмо
Прикачени файлове (1)