Състав на Регионалните съвети за развитие

Състав на Регионалните съвети за развитие

10 февруари 2021 | 13:00
  • Прикачени файлове (6)
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие - Югоизточен район
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие на Югозападен район
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие на Северозападен район
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие на Северен централен район
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие на Североизточен район
    Заповед поименен състав на Регионален съвет за развитие на Южен централен район
Прикачени файлове (6)