Три многофамилни жилищни сгради в град Разлог ще бъдат санирани с евросредства от ОПРР 2014-2020 г.

Три многофамилни жилищни сгради в град Разлог ще бъдат санирани с евросредства от ОПРР 2014-2020 г.

23 май 2023 | 12:43

Три многофамилни жилищни сгради в град Разлог ще бъдат санирани със средства по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група“ включва 3 блока в града, намиращи се на улиците „Стефан Стамболов“ № 5, „Стефан Стамболов“ № 13 и „Екзарх Йосиф“ № 58. Общата стойност на проекта е 1 249 649,97 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 062 202,47 лева, а националното съфинансиране е 187 447,50 лева.

Предвижда се жилищните сгради да бъдат топлинно изолирани с изолация на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма и др. Целта е те да достигнат клас на енергопотребление „В“, което гарантира намаляване на разходите за енергия, както и постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

След реализирането на дейностите, заложени в проекта, ще бъде осигурено по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на трите сгради.

Очакванията на Общинска администрация - Разлог са до края на месец септември и трите блока да бъдат напълно завършени, като по време на строително-монтажните работи ще бъде осъществяван непрекъснат строителен надзор.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството