Три са основните приоритети на МРРБ във ВиК сектора

Три са основните приоритети на МРРБ във ВиК сектора

04 ноември 2007 | 23:12
Три основни приоритета ще има политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за повишаване на качеството на ВиК услугите. Те бяха представени от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски при откриването на втората национална конференция “Информационни и комуникационни технологии в инфраструктурата, енергетиката и ютилити бизнеса” в Шератон. Приоритетите са свързани със създаване на ясна и конкретна правна рамка за развитие на сектора, с доизграждането, обновяването и реконструкцията на водоснабдителните и канализационните системи и с преструктурирането на сектора. В областта на нормативната уредба предстои МРРБ да подготви проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, както и подзаконовата нормативна база към Закона за регулиране на ВиК услугите. Новият закон ще урежда въпросите свързани със собствеността и управлението на инфраструктурата, с взаимоотношенията между операторите на ВиК системи и потребителите на услугите. Тенденциите при преструктурирането на водния сектор в България бяха представени от директора на дирекция ВиК в МРРБ - г-н Пламен Никифоров. Участници в конференцията са водещи компании информационните технологии, над 50 ВиК дружества от страната, инженерингови и строителни фирми, както и други представители на ютилити сектора. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Тенденции при преструктурирането на водния сектор в България
Прикачени файлове (1)