Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПР

30 юни 2023 | 18:31

 

Във връзка с установен бюджетен резерв, на основание чл.9, ал.5, т.3 от ПМС №114 от 2023 г., крайният срок за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“ се удължава до 17:00 ч. на 31.07.2023 г.