Удължава се срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Удължава се срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията

15 юни 2023 | 19:12

Във връзка с установен бюджетен резерв, на основание чл.9, ал.5, т.3 от ПМС №114 от 2023 г., крайният срок за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“ се удължава до 17:00 ч. на 30.06.2023 г.