Удължаване на срока за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сгр

31 май 2023 | 19:01

Във връзка с установени прекъсвания в комуникационната инфраструктура на Държавния частен хибриден облак, довели до непланиранo прекъсване във функционирането на информационната система на Механизма на МВУ, на основание чл.9, ал.5, т.4 от ПМС №114 от 2023 г., крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“ се удължава до 17:00 ч. на 01.06.2023 г.

mrrb