Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3 16.04.2020 г.

Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3 16.0

21 април 2020 | 14:29

Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (УО на ОПРР) уведомява бенефициентите, че във връзка с обнародваното изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (Закона) изменя и допълва указанията (към бенефициентите на програмата) във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната. Настоящите указания са приложими до отмяна на извънредното положение на територията на Република България. Подробности - в прикачения файл! 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Указания
Прикачени файлове (1)