УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година

УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември

04 декември 2019 | 17:49

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис  на адрес  гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9,, считано от 19 декември 2019 година. Заедно с отделите на централно ниво, в новата офис сграда ще се помещава и регионален отдел „Югозападен район“. Телефонните номера на административната структура ще останат без промяна.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ОПРР на горепосочения адрес. Технологичният процес по преместването ще се осъществява на етапи в три последователни дни в периода 16-18 декември 2019 г.  В тази връзка е възможно да има затруднения в осъществяването на комуникацията с УО на ОПРР, за което УО се извинява предварително.