Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграде

20 декември 2022 | 15:15
  • Прикачени файлове (3)
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
    Приложения
Прикачени файлове (3)