Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграде

20 декември 2022 | 15:15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (5)
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
    Приложения
    Заповед
    Насоки за кандитстване - 01.06
Прикачени файлове (5)