Варненският апелативен съд осъди “Албена” АД да заплати 2,018 млн. лв. на МРРБ за неизплатено концесионно възнаграждение

Варненският апелативен съд осъди “Албена” АД да заплати 2,018 млн. лв. на МРРБ за неизплатено концесионно въ

04 ноември 2007 | 23:12
Варненският апелативен съд осъди “Албена” АД да заплати на държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 2 018 535 лв., която представлява неизплатена част от концесионното възнаграждение за 2002 г. и 2003 г. Дружеството трябва да изплати на държавата и още 47 777 лв. лихви, 224 109 лв. неустойки, както и държавната такса и съдебните разноски по делото. “Албена” АД е концесионер на морски плаж “Албена” по договор от юни 1998 г. Делото срещу дружеството беше заведено от МРРБ в началото на 2005 г. в защита на държавните интереси. Паричните постъпления от предоставянето и осъществяването на концесии съгласно Закона за концесиите постъпват в Държавния бюджет. С иска си към “Албена” АД МРРБ изпълнява и задълженията си за контрол по сключените концесионни договори. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb