ВАС остави в сила Правилника за организация и дейността на регионалните съвети за развитие

ВАС остави в сила Правилника за организация и дейността на регионалните съвети за развитие

04 ноември 2007 | 23:12
Правилникът за организация и дейността на регионалните съвети за развитие, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски остава в сила след решението на петчленният състав на Върховния административен съд /ВАС/. С жалба областният управител на област София поиска цялостна отмяната на правилника и спиране на неговото действие. Съдът отказа да спре действието на нормативния акт. Жалбата за отмяна изцяло не беше удовлетворена и съдът отмени само два текста от правилника. С текстовете се определяше Софийска област като седалище на Регионалния съвет за развитие за Югозападен район за планиране. В решението на съда се изтъква, че с постановление на Министерски съвет София е определена като център на Югозападен район за планиране, а две областни администрации са с център София и в акта няма яснота към коя от тях следва да бъдат създадени и бюджетно осигурени регионален съвет и дирекция. Това налага седалището на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране да бъде определено от Министерски съвет. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”