Вицепремиерът Гроздан Караджов в предаването "Още от деня" на БНТ

Вицепремиерът Гроздан Караджов в предаването "Още от деня" на БНТ

10 юни 2022 | 19:48

Водещ: Първият ни събеседник е Гроздан Караджов, вицепремиер и регионален министър в оставка, от квотата на „Има такъв народ“. Здравейте.

Гроздан Караджов: Здравейте.

Водещ: Защо се оказахме в тази ситуация и кой е виновен за нея?

Гроздан Караджов: Оказахме се в тази ситуация конкретно, защото за пореден път в рамките на коалиционните отношения се показваше грубо потъпкване на принципите и абсолютно неспазване и неуважение на правилата и неуважение към партньорите в коалицията. Конкретния случай беше, че се внесе в 10 часа без 2 минути проектобюджета, който представлява сериозен материал и влезе в дневния ред на МС. Тоест правителството трябваше да гледа нещо, което дори не е виждало. Това обаче очевидно по-късно през деня е преляло чашата на ръководството на ИТН, които оттеглиха подкрепа от коалицията. Защото такива случаи имаше много преди това, много дълги месеци имаше подобни случаи на липса на респект, на погазване на правилата, погазване на принципи и затова…

Водещ: Кой ги показва тези правила, кой кого не уважава, защото вие взаимно се обвинявате в това с „Продължаваме промяната“?

Гроздан Караджов: Вижте, това е моето мнение. Те също имат мнение. Вие казвате, че се обвиняваме…Да, всеки има право на мнение, аз казвам, че водещата партия, която е в коалицията е политическата сила „Продължаваме промяната“ и те водят коалицията, те насрочват заседания, те ги гледат. Същия ден в седем часа имаше заседание с една единствена точка за дневен ред да гледаме бюджета. Тоест да се изгладят и последните възможни така да се каже неравности по съгласуването на бюджета. В същото време сутринта в 10 часа /…/ ние имахме на масите без каквото и да е предупреждение. За вас това нормално ли е?

Водещ: Кирил Петков днес каза – държавата се тласка към нестабилност заради задкулисни договорки, нечестни схеми и политическо его. Не рискувате ли, защото това, което чухме от господин Трифонов като проблеми, това са проблеми, които ние сме дискутирали в студиата месеци наред, които са поставени не за първи път и няма как да не си зададем въпроса – ама защо сега? Какво прекипя, защо така изведнъж? И така по този начин другия голям упрек сега главен към ИТН е, че не рискувате ли вие да станете онези, които блокираха държавата в момент на война, галопираща инфлация, без бюджет?

Гроздан Караджов: Има бюджет…

Водещ: Без актуализация в тази ситуация.

Гроздан Караджов: …и явно беше заявено от ИТН, че те ще подкрепят социалните части на бюджета – за пенсионери, за уязвени групи, за хора с ниски доходи и всички тези за бензина, всички тези мерки ще бъдат подкрепени, така че няма никаква причина да се остане без актуализация на бюджета.

Водещ: И вие и те говорите за принципи, само че в крайна сметка се скарахте за пари, не е ли така? Тези пари, които вие казвате, че не сте поискали, почти 4 милиарда, а те казват, че сте ги искали?

Гроздан Караджов: Вие произвеждате тезата на този кризисен пиар, който разви министър-председателя, че става дума за пари.

Водещ: А не става ли дума за това?

Гроздан Караджов: Не. Аз на всяка лъжа тук мога да отговарям с документ и няма нужда да казвам нищо. В писмото, което така беше зарадвало депутатите от Промяната, се казва МРРБ съгласува проекта за решение на МС. И сега в жълтото е „съгласува бюджета“. Никой и никога не е поставял условия. А отдолу е записано, примерно по първа точка- защо има нужда от тези пари, необходимост за увеличаване на капитала на Фонд Флаг например, по мнение на…

Водещ: Говорите в момента за тези 3.9 милиарда?

Гроздан Караджов: Да.

Водещ: Които вие казвате – аз не съм ги искал, те казват, не, искани са. Сега…

Гроздан Караджов: Вижте, хващаме се за думата и това е дребнавост вече, да стигат чак до там – искал ли ги е, не ги ли е искал. Аз съм подписал писмо от съгласувателната процедура, която върви между всички министерства. В него сме описали всичките дефицити, които са се появили в нашия бюджет и причината за тях. Ясно са казани кои са те – решение на НС. Ако някой е похарчил тези 2.4 милиарда, това е решението на НС от април месец. Там ясно са записани цифрите в доклада към него. Второ, през януари и февруари, в оригиналната бюджетна процедура, средствата за автомагистрали, независимо дали са по Закона за обществените поръчки или по инхаус, бяха нула. С ясна инструкция от министъра на финансите да ги включим в актуализацията и те си станаха тези средства…Освен това обещахме като коалиция половин милиард за българските общини и всичкото това е описано тук, само че по един административен начин.

Водещ: Тоест вие казвате, че това не са пари, които са изненадващи, те са говорени, обсъждани и с премиера, и с вицепремиера и в НС бяхме свидетел за част от тези суми какво стана?

Гроздан Караджов: Да, точно така.

Водещ: Оттук нататък обаче започват критики и много въпроси към вас – дали са разписвани договори без финансов ресурс, обвинения за това дали тези пари всъщност е нямало да…

Гроздан Караджов: Не са разписвани договори без обезпечен финансов ресурс, това гарантирам. Други обвинения и лъжи има ли?

Водещ: Ами вие не ги ли чувате?

Гроздан Караджов: Чувам ги. Казвайте ги, за да мога да ги опровергая.

Водещ: Чакате в студиата ние да ви ги кажем ли?

Гроздан Караджов: Ами ако искате тогава аз да задавам въпросите.

Водещ: Не, напротив, напротив.

Гроздан Караджов: Една от лъжите, която се тиражира е, че аз съм искал да налея средства в крадливите фирми, които строят инхаус договори…

Водещ: Да, само че моят въпрос е друг – вие какво направихте, защото когато дойде това правителство коалиционно на власт, това беше едно от големите гръмки обещания, как договори, инхаус договори от времето на кабинета на Борисов, през които са точени милиони и милиарди, изнасяни пари в чували, вие дойдохте с намерението да спрете тази практика и тази схема. Спряхте ли я?

Гроздан Караджов: Ето отново документ. Първо, не съм платил нито една стотинка, не съм разрешил да се плати нито една стотинка по договори за инхаус, нито една стотинка. Тоест аз съм изпълнил обещанието си. Второ, на 31.01.2022 година съм изпратил писмо, на тази камера доколкото разбирам….

Водещ: Да.

Гроздан Караджов: …съм изпратил писмо, както виждате горе до министър-председателя Петков, до Василев и до Бойко Рашков, който не знаел за какво става въпрос.

Водещ: Ами той каза, че не е направена нито една стъпка, за да се сезира съда за инхаус договори от ваша страна.

Гроздан Караджов: Вижте какво пише тук долу, вижте, вижте.

Водещ: Кажете какво пише, аз не виждам от тук, какво пише?

Гроздан Караджов: Първа точка – инхаус договорите, това го пиша аз, са сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки и като такива същите следва да бъдат прекратени. НС следва да осъди тези незаконни процедури. Точка втора – да се обсъдят последиците от евентуално прекратяване или обявяване за  нищожни, респективно унищожаеми на тези договори. Да се вземе решение дали извършените до момента строително-монтажни работи по „Хемус“, без надлежно съставени строителни книжа, да бъдат обявени за незаконно строителство и в този участък на магистралата да бъдат премахнати.

Водещ: Господин Караджов, тук идва и другия въпрос обаче.

Гроздан Караджов: Сега, изпълнил ли съм си обещанията…

Водещ: Тези фирми, тези пари, тези милиарди, за които спорите и заради които всъщност избухна и се взриви напрежението между вас, щяха ли да отидат, защото това е друго обвинение към вас, към същите тези фирми, щеше ли да се подхрани такава порочна схема…

Гроздан Караджов: Чуйте ме добре.

Водещ: Чувам ви.

Гроздан Караджов: Това е кризисен пиар, който целеше точно това, да замъгли, да стане ясно, че става дума за пари, а не за принципи. А вие чухте защо и с какви причини беше оттеглена подкрепата от коалицията. Каза ги лидерът на ИТН, аз няма нужда да ги повтарям. Но понеже ми казвате…

Водещ: Само че всяка една от причините, която той…

Гроздан Караджов: …нали ме питате при кого ще отидат парите. Ето, показвам ви при кого ще отидат парите. Ако може и това да го заснемете.

Водещ: Какво е това?

Гроздан Караджов: Това е проведената чак след четири месеца среща между четиримата министри, извинявам се – между министър-председателя и тримата министри, на 12 май. Веднага след тази среща са изпратени протокол за задачите, които ни се спускат от министър-председателя.

Водещ: Какви са тези задачи, за какво е това?

Гроздан Караджов: За тези фирми, за които ме питате.

Водещ: Какви са тези задачи?

Гроздан Караджов: Първо, създава се работна група между Министерството на финансите и МРРБ, която има за цел да изработи проектозакон под надслов „Закон за довършване на откраднатата магистрала“. Законопроектът важи за всички лотове на „Хемус“ и има следните задачи. Да позволи довършване на строителните дейности, при условията на сключените договори и след частична индексация дори, съгласно буква Д, без новото ръководство на МРРБ или МФ да носи наказателна отговорност за белите на ГЕРБ. Ето това са инструкциите, които аз получавам след тази среща, за които аз не мога да разбера защо за гьонсурат трябва да е някой, който е участвал в тази среща и да ме пита днес, аз дали съм ги прекратил или не. Четиримата, които бяхме там, някой каза ли да се прекрати?

Водещ: Имали сте заповед да продължите със същите фирми, за които господин Рашков казва, че са крадени пари и схеми? Това ли означава този документ?

Гроздан Караджов: Точно така. Искате ли да го допрочетете и надолу да видите какви други инструкции има?

Водещ: Кажете още нещо.

Гроздан Караджов: Да се осигури третиране на сключените договори като договори за строителство, по които да се договори конкретен срок за извършване на строително-монтажни работи и да се предостави гаранция за качество на построеното.

Водещ: Защо това, когато е от 12 май…

Гроздан Караджов: Тоест със същите тези „крадливи“ фирми както ги нарича министър-председателя, аз съм получил от него, с копие до финансовия министър, с копие до него лично, от кабинета му съм ги получил, официално разпореждане как да действам. Това ми идва, това не е…

Водещ: Да продължи работа с тях и да продължи разплащане, правилно съм ви разбрала?

Гроздан Караджов: Да. Не само, да се преформатират договорите им, тоест да се узаконят както те казват незаконните договори. Това е директна инструкция.

Водещ: Защо тази инструкция, защо тогава не реагирахте веднага? Това е от 12 май, нали така? Защо мълчахте досега, един месец по-късно и започвате тези неща да ги вадите едва сега и за да се замеряте с такива работи? Защо?

Гроздан Караджов: Едва след като бяха насочени лъжите, че аз съм искал това да го направя и да натъпча едва ли не парите в джобовете на някакви фирми, които са…

Водещ: Вие смятате ли тоест тази заповед за редна или не? Това, което са ви казали да направите, редно ли е или не? Провокирало ли е по някакъв начин ваше негодувание?

Гроздан Караджов: В моето предложение ясно е записано. Има такива, същите следва да бъдат прекратени. И по-натам казвам: обаче да се оценят рисковете. И сега за тези рискове спомняте ли си – аз съм сигурен, че вие си спомняте, аз знам, че вие следите тези въпроси. През януари, когато внесох това писмо, аз излязох пред медиите и казах: изпратил съм писмо в Министерския съвет. Там беше създадена работна група, която избра една фирма, юридическа, която да оцени рисковете и да даде отговор на тези три въпроса.

Водещ: И какво стана?

Гроздан Караджов: Питайте Министерски съвет.

Водещ: Защо?

Гроздан Караджов: Защото нищо не е станало. Защото досега няма нищо.

Водещ: Добре, защо тогава и как да си обясним думите на доскорошните ви коалиционни партньори, думите на премиера Кирил Петков, който говори за вододел, използва думата „мафия“ в едно изречение с името на Трифонов. За вас казва, че сте „на конци“, че са ви „спуснали в кабинета“ в последния момент, казва, че сте „брокер“ – на кого сте „брокер“?

Гроздан Караджов: А, питайте го него. Той много често греши думите и според мен… Наистина в този случай не мога да си обясня. Ако можех да си обясня, щях да ви отговоря доста чести лапсуси…

Водещ: Т.е. това е лапсус?

Гроздан Караджов: Ами „брокер“ на какво да съм? На какво да съм „брокер“ аз? В смисъл, кажете ми вие, имате ли вие някакво предположение?

Водещ: Не знам, обаче виждам големите обвинения, които има и в частност към вас, и като цяло към „Има такъв народ“ за това, че сте саботирали…

Гроздан Караджов: Ама нали това е идеята…

Водещ: … антикорупционното законодателство,  битката с корупцията, че сте част от схеми.

Гроздан Караджов: Е, да, да, да.

Водещ: Какъв е отговорът ви за това?

Гроздан Караджов: Ама вижте, те, първо обвиненията бяха към мен, че аз съм искал да нахраня фирмите, за които имам инструкция как да ги оправим договорите, аз не съм се бил интересувал и не съм искал да спра ин хаусите. Ето тук на две места е писано, включително да разрушим това, което… Отделно – аз съм ги бил похарчил, съм ги бил искал тези пари. Те са похарчени от Народното събрание – ето ви го решението. На всяко нещо отговарям с документ. Или още по-нелепото обвинение, че аз съм искал да спра бюджета. Ами писал съм, че съм го съгласувал и съм сложил бележки. Ето ви стенограмата от Министерски съвет, където казвам: задкулисното внасяне на бюджета е причината да излезем от това заседание.

Водещ: Добре.

Гроздан Караджов: Можеше да мине на подпис на следващия ден. Така ли се постъпва с коалиционни партньори?

Водещ: Секунди остават до финала на този разговор…

Гроздан Караджов: Така че въпросът е много принципен и е въпрос на управление и по-скоро на неумение да се управлява.

Водещ: Ще блокирате ли работата в министерствата? Защото чуваме, че премиерът нямал намерение да бърза с внасянето и гласуването на оставките. И впрочем, те към момента са само две, а не четири.

Гроздан Караджов: Аз не отговарям за оставките, аз отговарям за моето министерство. Моето министерство продължаваме да работим на пълна пара. Вчера, освен…

Водещ: Т.е. няма да саботирате работата?

Гроздан Караджов: Освен че сутрешните срещи и оперативки, съм се видял и с еврокомисаря Ферейра, направил съм пресконференция, за да отговоря на тези лъжи.

Водещ: Финал, моля.

Гроздан Караджов: След това съм пътувал с нея до Видин. Успях да я убедя в най-голямата си мечта – да пуснем магистрала от София директно през Петрохан с тунел и тя каза: „Да, сега видях, когато стигнах във Видин, за какво ми говорите пишете апликационна форма с колегата си от Румъния“.

Водещ: Няма да саботирате работата, така ви разбирам – така ли?

Гроздан Караджов: Ама аз досега не съм спирал да работя. И е толкова недостойно точно аз да бъда атакуван, че сигурен съм, между другото…

Водещ: Финал, моля.

Гроздан Караджов: … през вашия екран, ако ме гледа, а той със сигурност ще ме гледа, Кирил Петков…

Водещ: Последно изречение, моля.

Гроздан Караджов: Той не вярва в това, което е казал. И ако го доведете да седне тук, срещу очите ми, той ще се разкае и ще ви каже, че не е вярно, че съм корумпиран или че съм обслужвал фирми.

Водещ: Гроздан Караджов, вицепремиер и регионален министър в оставка от квотата на „Има такъв народ“. Благодаря.