ВиК дружествата с мерки за ограничаване на разпространението на COVID - 19

ВиК дружествата с мерки за ограничаване на разпространението на COVID - 19

18 март 2020 | 11:02
Преустановява се обходът на инкасатори по домовете
 
Във връзка с въведените разпоредби, заповеди и указания за ограничаване на разпространението на COVID-19, Министерството на регионалното развитие и благоустройството даде препоръки с мерки към ВиК дружествата в страната.
Преустановява се обходът на инкасатори по домовете за визуален отчет и се препоръчва изразходваните количества вода да бъдат отчитани дистанционно.
Където няма монтирани водомери с дистанционно отчитане, клиентите могат да подават самоотчет – чрез снимка на водомера, изпратена по електронен път, интернет страниците на ВиК операторите, по телефон, чрез SMS или със залепени бележки на вратите на жилищата си.
Там, където не е направен самоотчет, ВиК дружествата ще могат да заложат служебни резултати, основавайки се на предходен отчет или средномесечно потребление на абоната.
Препоръчва се заплащането на фактурираните количества да става безкасово – по интернет, чрез GSM или банкомат. Ако плащането се извършва на каса на ВиК оператора следва да се спазват реда и ограниченията, въведени за магазините за хранителни стоки и аптеките – с минимална дистанция от 1 м между посетителите и допускане на ограничен брой хора в помещенията.
Потребителите могат да се информират за предприетите мерки от интернет страниците на ВиК операторите. Контактите за самоотчет са в приложения списък. 
  • Прикачени файлове (1)
    Информация за самоотчет и контакти с ВиК оператори
Прикачени файлове (1)