За един месец бяха проверени 186 фирми за строителен надзор

За един месец бяха проверени 186 фирми за строителен надзор

04 ноември 2007 | 23:12
Дирекцията за Национален строителен контрол направи проверка на 186 фирми за строителен надзор. 275 строежа от първа до четвърта категория на територията на цялата страна бяха инспектирани от 22 ноември до 31 декември 2004 г. Констатирани са: отклонения на строителните работи от одобрените инвестиционни проекти, изпълнение на изкопи без необходимото укрепване, липса на актове и протоколи по време на строителството, недостатъчен контрол на извършваните строителни и монтажни работи, започнати строежи без съставен протокол за строителна линия и ниво. За установените нарушения са образувани 11 административно-наказателни производства на виновните длъжностни лица. Тематичните проверки на дейността на фирмите за строителен надзор са в изпълнение на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3 ноември 2004 г. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”