За втора поредна година проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2023“ на Европейската комисия

За втора поредна година проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2023“ на Европейската комиси

15 септември 2023 | 18:18

 За наградата претендира Центърът за съвременно изкуство и култура в Бургас

 Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ е сред 30-те финалиста в престижния конкурс „Regiostars 2023“, организиран от Европейската комисия. От 2008 г. той награждава най-добрите проекти, финансирани от Кохезионния фонд, които показват високи постижения и нови подходи в регионалното развитие и служат като модели за други общности в цяла Европа.

Българското предложение е избрано сред 228 проекта, подадени от държавите-членки на Европейския съюз. Проектът на Община Бургас, която за втора поредна година е финалист в конкурса, е изпълнен с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той е една от петте номинации на журито в конкурсната категория „Европа по-близо до гражданите“. Останалите категории са „Конкурентоспособна и интелигентна Европа“, „Зелена Европа“, „Свързана Европа“, „Социална и приобщаваща Европа“ и специалната за 2023 година – „Европейска година на уменията“.

Най-добрите финалисти във всяка от шестте категории ще бъдат определени чрез гласуване на сайта на конкурса – https://regiostarsawards.eu/. Онлайн гласуването ще продължи до 14 ноември 2023 г. и ще определи предпочитанията и фаворита на публиката сред 30-те финалиста. Вотът ще стане ясен в деня на официалната церемония, която ще се проведе на 16 ноември 2023 г. в Острава, Чехия. На 11 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете финалистите ще представят публично кандидатурите си.

С изпълнението на проекта в Бургас се осигурява пълноценно съхранение и използване на библиотечния фонд на Регионална библиотека „П. К. Яворов“, която до момента е разположена в 4 отделни сгради. Създадени са възможности за въвеждане на електронна система за управление на библиотечния фонд, за ефективното му използване от читателите от всички възрастови групи като предпоставка за въвеждане на дигитализация на изданията и възможност постепенно да бъдат въвеждани иновативни и модерни методи за използването на цялостна база данни.

В обновения Център за съвременно изкуство и култура децата, младежите, студентите и гостите на община Бургас имат възможност за допълнително творческо развитие и образование в областта на изкуствата в съвременни и модерни зали. Те са оборудвани съгласно всички съвременни изисквания за провеждане на образователни и творчески курсове (писане на книги, създаване на комикси), мастър арт класове, кръжоци по приложни изкуства, хакатони, курсове за ръчно изработване на книги, ателиета за книговезане, възможности за запознаване с иновации в изкуството. В центъра посетителите имат достъп до най-съвременни високотехнологични форми на изкуството в залата за добавена реалност в 3D пясъчна кутия и интерактивния музей.

Обновените зали дават възможност на бизнеса в общината и региона да организира работни срещи, форуми, тиймбилдинги и др. събития в артистична среда, където се съчетава изкуството, културата и иновацията. По проекта са създадени съвременни условия за достъп на хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване до всички звена и обекти в сградата, до елементите на дворното пространство, обвързано с прилежащата улична мрежа.

Общият бюджет на проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ е 9,94 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 3,64 млн. лв. Останалите средства са осигурени от Фонда за градско развитие Юг (ФГР), финансов инструмент по ОПРР

Кандидатурата на номинирания български проект може да бъде подкрепена на интернет страницата на конкурса –  https://regiostarsawards.eu/, до 14.11.2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството