Зам.-министри представиха стажантска програма пред студенти от УАСГ и Софийския университет

Зам.-министри представиха стажантска програма пред студенти от УАСГ и Софийския университет

10 ноември 2023 | 18:49

Бонева и Найденов разказаха за работата по европроекти, дигитализацията на кадастъра и въвеждането на нови технологии

 

С думите „Здравейте, бъдещи лидери!“ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) Ангелина Бонева се обърна към студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя заедно със заместник-министър Николай Найденов, служители на МРРБ и представители на други институции обявиха предстоящата стажантска програма на министерството.

„Искаме да излезем от бюрократичния стил, от шаблона, че администрацията е скучна, да покажем отвореността си към младите, новите идеи, академичния сектор“, каза заместник-министър Бонева и обясни, че по тази причина информационният ден по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 се провежда в сградата на УАСГ. Тя призна, че има глад за кадри – и в частния, и в държавния сектор. „Дано това да е началото на наш разговор, на ваш интерес, на стажантски програми, на следващи инициативи и да насърчим образованието в сферата на техническите науки и на работата на МРРБ“, каза още регионалният заместник-министър.

Ангелина Бонева разказа, че работещите по европейските програми са като „преторианска гвардия“. Още в първите години от членството на страната ни се е наложило тези дирекции да градят капацитет, много от служителите да владеят чужди езици, да са запознати с регламенти и директиви и да представляват България на международни събития. „Считам европейските фондове за първа линия на една нова България, с много потенциали за растеж и ми се иска все повече европейските проекти да са базирани на висока експертиза, иновации и професионализъм“, каза още тя.

Пред студентите заместник-министър Найденов изрази гордост от кадастъра и отбеляза, че неговата дигитализация е почти приключила. До няколко месеца ще има изцяло нова кадастрална информационна система, която ще позволи още повече функционалност, дистанционна работа и повече данни, включително стари карти и фотоизображения от самолети. От следващата година ще започне да се обръща внимание на географски слоеве – истинските граници на населените места, бреговата ивица на Черно море, реките.

Работата в кадастъра изисква много сериозна експертиза. От едната страна стоят геодезистите, от другата страна е администрацията. Регионалният заместник-министър прогнозира, че заради липсата на кадри до няколко години възнагражденията на инженерните и архитектите ще достигнат нивата на тези на програмистите. Найденов посъветва студентите да мислят, да търсят решения, да бъдат критични и да станат добри хора. Той разказа, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ има много свободни работни места, а средата за работа е много добра. В Института по пътища и мостове, който е част от структурата на АПИ, може да се работи със специализирана техника, да се събират данни за пътищата като качество на настилката, геометрия, изследване, светлоотразителност на знаци, броене на трафика, има лаборатории, работа с географски информационни системи. Предстои и покупка на нови бусове с техника за проверка на качеството на пътищата, посочи той.

Николай Найденов обърна внимание и на нуждата от млади хора, които да въвеждат нови технологии в Националния център за териториално развитие към МРРБ, който се занимава с големите държавни проекти и стратегии, като например морския пространствен план и стратегиите за развитие. „Ако дадем 200 хил. лева на центъра да разпише стратегия, в следващите години по тази стратегия ще се харчат 5 млрд. лева“, обърна внимание зам.-министърът.

Началникът на отдел „Координация и оценка“ в Управляващия орган на оперативната програма Саид Хамаме обясни, че разработваната от МРРБ стажантска програма предвижда 40-дневен период за стаж в министерството. Идеята е да ви изстреляме пред другите, да ви научим как работи администрацията от вътре, да задавате въпроси и да предлагате идеи. След тези 40 дни студентите ще изкарат стаж и в Народното събрание, за да се научат да работят и с политици.

Пред студентите от двата университета беше представен и ефектът от изпълнението на проекта за обновяване на пешеходни пространства в централната градска част на Враца, който е вече е спечелил няколко награди, включително за градоустройство на Международната академия по архитектура. Представителят на общината се обърна към младежите с думите, че в университета се учи знание, а стажантската програма ще ги научи на можене.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството