Зам.-министър Ангелина Бонева: Амбицирани сме преди края на 2023 г. да има одобрени проекти по ПРР 2021-2027 г.

Зам.-министър Ангелина Бонева: Амбицирани сме преди края на 2023 г. да има одобрени проекти по ПРР 2021-2027 г

18 юли 2023 | 18:55

Амбицирани сме да има приоритизирани концепции за инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. преди края на 2023 г. Това обяви във Варна заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ПРР Ангелина Бонева. В града днес се проведе информационна кампания за кандидатстване с Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за потенциални бенефициенти в Североизточен район за планиране. Във форума, който се състоя присъствено в Областна администрация - Варна и в онлайн формат, се включиха над 100 представители на местните и регионални власти, експерти от различни министерства, представители на неправителствения сектор, бизнеса и научните среди. Участниците показаха сериозен интерес към иновативния механизъм. Бяха зададени и множество уточняващи въпроси – например относно участието на проектни идеи на територията на предимно селски общини, държавните помощи, генерирането на приходи, индустриалните зони и паркове.

Зам.-министър Бонева напомни, че в момента тече кампанията за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции, като крайният срок за подаване на документите е 27.09.2023 г. „Смятаме, че срокът за кандидатстване от три месеца само с концепции за проекти е достатъчен. След това Регионалните съвети за развитие ще направят предварителна селекция на проектни предложения, които ще допринесат най-много за развитието на даден регион. Целта ни е да имаме добре обмислени идеи за реален принос към местното развитие“, посочи още зам.-министър Бонева. Тя подчерта, че процедурата е пилотна, а основен акцент е партньорството – както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации. Предизвикателство за централната администрация ще е съвместната работа между различните министерства, които са управляващи органи на шестте програми за споделено управление на европейски средства в България и които ще осигуряват също финансиране за реализацията на  инвестициите. „Ще има предизвикателства в работата, но трябва да помним, че го правим с цел изпълнението на политиката „Европа по-близко до гражданите“, че идеите за проекти вече идват отдолу нагоре“, коментира още Бонева.

Според екипа на МРРБ програмата ще допринесе за полицентричното развитие на страната с мрежа от градове, които да се утвърждават като регионални центрове. Последните статистически и икономически данни дават основание да се смята, че се прекъсва модела на моноцентризъм, а икономиката не е концентрирана само в столицата. Отчита се паралелен икономически ръст в няколко големи града, които ако се подкрепят допълнително ще дадат регионален баланс заедно с добри функционални зони около тях.

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., е с общ бюджет от 3,6 млрд. лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Предвидените средства за интегрирано териториално развитие на регионите по Приоритет 2 на програмата са близо 2,5 млрд. лева.