Зам.-министър Бонева: Област Перник може да разчита на заделени над 180 млн. лв. от ПРР 2021-2027 г. по Фонда за справедлив преход

Зам.-министър Бонева: Област Перник може да разчита на заделени над 180 млн. лв. от ПРР 2021-2027 г. по Фонда

22 август 2023 | 18:32
Прикачени файлове (1)

Инвестициите са за алтернативи за растеж и заетост извън отслабващия сектор на лигнитен въгледобив, чрез подкрепа на нови производства в региона, преквалификация на кадрите, енергийна ефективност, стартиране на собствен бизнес

 

Над 180 млн. лв. са предвидените инвестиции за област Перник от Фонда за справедлив преход по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това обяви в Перник заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Ангелина Бонева. Заедно с министъра на енергетиката Румен Радев, зам.-министър Бонева постави началото на съвместна информационна кампания на Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Фонда за справедлив преход. По време на партньорските форуми пред местните общности се представя информация за предстоящото изменение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и актуализираните Териториални планове за справедлив преход (ТПСП), които са публикувани за обществени консултации. В срещата в Перник участваха зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов, зам.-областният управител Илинка Никифорова, кметът Станислав Владимиров, експерти от двете министерства, Областна администрация и Община Перник, представители на бизнеса, синдикални организации и граждани.

Зам.-министър Бонева отбеляза, че целта на Фонда за справедлив преход е да подпомогне развитието на въглищните региони в България, които в следващите години ще изминат пътя на трансформация към декарбонизация на икономиката и електропроизводството. „Целта ни е да разработим най-оптималните програми, чрез които средствата от европейската солидарност да стигнат в тези региони и да допринесат за нов вид производства, по-качествена работна среда и по-висок стандарт на живот“, отбеляза Бонева. Зам.-министърът на регионалното развитие обърна внимание, че темата е достатъчно чувствителна както за жителите на засегнатите райони, така и за страната като цяло. „За съжаление липсата на мерки до момента води до загуба на европейски средства, които са особено важни за развитието на регионите. Трябва да направим всичко възможно страната ни да се възползва от фондовете, защото светът се променя, а заедно с това и производствата“, коментира още тя.

Във визията за развитие на Перник са залегнали мерки като рекултивация на засегнатите от минното дело терени, квалификация и преквалификация на жителите за придобиване на нови умения и възможности за работа, подкрепа за малките и средни предприятия.

Друг вид мерки са свързани с намаляване на енергийната бедност сред населението чрез инвестиции в енергийна ефективност на сградния фонд и транспорта, внедряване на ВЕИ технологии и др. „Енергийната ефективност на сградния фонд и транспорта ще подпомогне обществеността и бизнеса да пести значителни средства“, отбеляза още заместник-регионалният министър. По думите ѝ ключови за региона ще са квалификацията и обучението на кадри за новите енергийни мощности, които държавата ще развива, както и кадри за технологичните производства, които и в момента изпитват недостиг на работна ръка.

„Застъпваме сериозно стълба на социална защита на гражданите, за да гарантираме справедливостта и да не оставим нито един засегнат жител без възможност за подкрепа. Икономическите мерки в плана също са актуални за развитието на Перник, който може да се превърне в атрактивна за инвеститори индустриална и логистична зона“, каза още тя. В плана се предлага още развитие на центрове за научноизследователска и развойна дейност по примера на други европейски срани. Те ще бъдат насочени, например, към цифровизация в строителството, реконструкция, иновации.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Презентация
Прикачени файлове (1)