Зам.-министър Бонева: Тематични срещи по места ще помагат да се откроят най-важните идеи за инвестиции в регионите

Зам.-министър Бонева: Тематични срещи по места ще помагат да се откроят най-важните идеи за инвестиции в регио

21 юли 2023 | 18:05

Кампания с тематични срещи по места може да подпомогне да се откроят най-важните идеи и инвестиции в регионите. Предвиждат се тематични регионални срещи с участието на експерти от Световна банка още тази година. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ Ангелина Бонева в Бургас. Тя участва в интегрирана информационна среща във връзка с кандидатстването до 27.09 през ИСУН с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за потенциални бенефициенти в Югоизточен район за планиране.

Централизацията постепенно трябва да се превърне в модел на многостепенно управление с функции и роли на регионално, областно и местно ниво, с повече възможности за плавен преход към децентрализация. Това е и посока, която е част от процеса на присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, каза заместник-министърът.

Стремим се да насърчим кандидатстването с комбинирани концепции за ИТИ, тъй като са най-целесъобразните, подчерта Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ към Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ. Той обясни, че вариант за комбинирани концепции са, например, включването на мерки от различни сектори от един кандидат, партньорства на два вида заинтересовани страни, мерки за преодоляване на проблеми на няколко общини или комбинация от мерки, финансирани от две или повече програми. По време на срещата областни управители поставиха въпроси, свързани със звената към регионалните съвети за развитие, и тяхната видимост.

По-късно министърът на туризма Зарица Динкова, посланикът на Грузия в София, Н. Пр. Отар Бердзенишвили, представители на Европейската комисия и община Бургас, заедно със зам.-министър Ангелина Бонева, участваха в откриващия панел на форума „Бургас Блу Съмит“. На мероприятието, посветен на развитието на „синята“ икономика в Черноморския регион, се включиха експерти на Световна банка, Министерството на земеделието и храните и на множество др. заинтересовани институции от публичния и частния сектор.

В събитието се дискутират възможности за обмен на знания и експертни решения по ключови въпроси на развитието на региона с акцент върху морските дадености и потенциал. Инициативата се провежда в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите (DBAN)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на EС чрез програма „Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия“ на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Пред участниците зам.-министър Бонева представи програмите на МРРБ за периода 2021 - 2027 година, включително в Черноморския басейн, и подчерта, че с приемането на Морския пространствен план за периода 2021-2035 г. България най-после се е присъединила към европейското семейство на планиращите морското си пространство държави. „Стратегическият документ изпълнява изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране и е ключов за планирането на балансираното развитие на цялата българска акватория“, отбеляза заместник-регионалният министър. Тя допълни, че в момента МРРБ работи по актуализацията на плана, въпреки предизвикателствата на войната в Украйна. Вниманието на присъстващите беше насочено към т.нар. дигитален и зелен преход (dual transition), като към него според територията може да се залагат и ключовите аспекти от „синята“ икономика.

Форум „Бургас Блу Съмит“ продължава и утре в експозиционен и конгресен център „Флора“, изграден чрез инициативата JESSICA по линия на управляваната от МРРБ Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството