Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено кредитиране за саниране на студентските общежития в страната

Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено кредитиране за саниране на студентските общежития в ст

24 октомври 2018 | 15:07

Сливен и останалите области от Южна България имат достъп до 220 млн. лв. под формата на  нисколихвено кредитиране за проекти за развитие и популяризиране на туризма, обновяване на обекти, част от националното и световно културно-историческото наследство, обновяване и развитие на спортната инфраструктура и проекти за енергийна ефективност на студентски общежития и еднофамилни жилищни сгради.

Това съобщи в Сливен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.   Зам.-министър Николова посочи, че този вид финансиране има за цел да привлече частния сектор, който да инвестира в проекти за подобряване на градската среда и туризма. „С финансовите инструменти предлагаме по-добри условия и облекчения като по-ниски лихви, 20-годишен срок за връщане на инвестицията и др.“, обясни зам.-министър Николова. Тя подчерта, че задължително проектите трябва да генерират приходи, от които да се изплаща инвестицията. Такива могат да се разработват не само от държавни институции и организации, но и от частния сектор, бизнеса и неправителствени организации. 

Условията за кандидатстване, допустимите проекти и стъпките, които трябва да се изпълнят за участие в схемата бяха детайлно представени от експерти на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, туризма, културата, Фонд на фондовете и др. Участие в срещата взе и заместник-кметът на Община Сливен Стоян Марков, който съобщи, че общината има готовност да кандидатства с проекти за възстановяване на паметници на културата и изграждане на прилежаща инфраструктура на стойност близо 8 млн. лв.

Заместник-министър Деница Николова и кметът на община Сливен Стефан Радев откриха обществени пространства по поречието на р. Асеновска, обновени по проекта за подобряване на градската среда на Сливен, финансиран с близо 2,2 млн.лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Зам.-министър Николова, че с проекта се обновява градската среда на Сливен и се постига по-високо качество на живот. „Отчитаме успешно изпълнение на обект, чието изпълнение, постига ефекта за жителите на Сливен да се чувстват по-добре. Екипът на община Сливен се справи много добре с изискванията по програмата“, каза още Николова. Тя добави, че в срок се изпълняват и другите проекти на община Сливен, финансирани по ОПРР свързани с модернизация на градския транспорт.

Проектът  “Подобряване градската среда на Сливен“ включва обновяване на площ от 38 хил. кв. м и се докосва до 40 хил. души население. По него са облагородени пространства, които в продължение на години са били изоставени и опасни по двата бряга на р. Асеновска и кв. „Република“. По проекта са облагородени зелените площи, направена е велоалея, спортно игрище, паркова алея, кътове за отдих, детски площадки и др.