Зам.-министър Деница Николова отличи общините Добрич и Кнежа за постижения в областта на енергийната ефективност

Зам.-министър Деница Николова отличи общините Добрич и Кнежа за постижения в областта на енергийната ефективно

10 октомври 2018 | 19:24

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и посланикът на Франция у нас – Негово превъзходителство Ерик Льобедел,  отличиха общините лауреати в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ в тазгодишното издание на конкурса „Екообщина“, който се организира от Посолството на Франция в България. За трета година Министерството на регионалното развитие и благоустройството е партньор на инициативата. Зам.-министър Николова връчи приза на община Добрич, която получава наградата за постигнати високи резултати в община с население над 40 000 души, както и на община Кнежа за реализирани инициативи в областта на енергийната ефективност, като община с население под 40 хил. души.

В словото си зам.-министър Николова отбеляза, че подкрепя инициативата, защото тя отчита позитивните и видимите резултати от политиката на държавата и общините. „За последните 15 години МРРБ работи последователно за повишаване на енергийната ефективност в страната. Инвестициите, които правим от държавния бюджет и оперативните програми „Регионално развитие“ и „Региони в растеж“ в енергийна ефективност ще надхвърлят 2,5 млрд.лв.“, отчете Николова. Тя съобщи, че по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към днешна дата са обновени 1430 жилищни блока, в които живеят хиляди граждани. „До края на следващата година ще завършим 2022 сгради по програмата. „Така ние допринасяме не само за по-чиста околна среда, но и за по-модерна градска среда от обновените фасади на сградите, по-добър стандарт на живот на домакинствата и стимулираме икономиката, чрез създадените работни места и работа за фирмите“, каза още Николова. По думите й енергийната ефективност е бъдещето за всички сфери на икономиката и обществото и колкото по-бързо прилагаме иновациите в това отношение толкова по-добър живот ще гарантираме за нас и бъдещите поколения.

По-рано днес заместник-министър Деница Николова и заместник-министър Валентин Йовев участваха в международната конференция “Предстоящи, социални, пътни и железопътни инфраструктурни проекти 2018-2020 г. и ролята на консултанта при управление на инвестиционни проекти“, организирана от Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултант.

В презентацията си зам.-министър Николова обърна внимание, че над половин милиард лева безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове се инвестират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рехабилитация и строителство на пътища в програмния период до 2020 г.  От тези проекти над 380 млн. лв. са средства по линия на управляваната от министерството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с които се обновяват и модернизират общо 26 пътни отсечки от републиканската пътна мрежа. 202 млн. лв. са средствата за изграждане и ремонт на свързваща пътна инфраструктура в пограничните региони по програмите за трансгранично сътрудничество.  Тя допълни, че 2019 г. и 2020 г. ще са годините с най-много пътни отсечки в ремонт по европейските програми, като се очаква завършване на 21 пътни участъка. Тя информира още, че следващите две години ще са ключови и за инвестициите в изграждане и обновяване на социалната инфраструктура в страната. Над 155 млн. лв. е предвиденият ресурс по ОПРР 2014-2020 за изграждане и оборудване на социални жилища и центрове за социални услуги.

Деница Николова отбеляза факта, че Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти има важна роля в контрола на строителните обекти. „Обществото очаква от нас да засилим контрола на обектите в изпълнение, съгласно заложените конкретни мерки“, каза заместник-регионалният министър и допълни, че водещи трябва да са качеството на инвестиционния процес, контролът и приемането на обектите. „Трябва да можем да осигурим устойчивост на обектите, за да не се налага при проверки да констатираме недостатъци при изпълнението и да предприемаме корективни действия. Това нагнетява напрежение в обществото, затова е важно и да се знае кой носи отговорност.“

По време на срещата заместник-министър Валентин Йовев обърна внимание, че се готвят промени в Закона за устройство на територията, които са искани и консултирани с участниците в строително-инвестиционния процес. Заради желанието да се чуят всички мнения и препоръки, както и да се отговори на очакванията на всички гилдии, има и забавяне при приемане на някои от наредбите, уточни инж. Йовев. Той напомни, че освен решаване на проблемите в бранша, промените в закона трябва да доведат и до намаляването на административната тежест за гражданите и инвеститорите. Зам.-министър Йовев напомни, че приоритет на министър Петя Аврамова е да се затегне контролът върху надзорните фирми.