Зам.-министър Деница Николова: Почти отлично е изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Зам.-министър Деница Николова: Почти отлично е изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-202

05 юни 2019 | 19:53

Обновяват се 448 образователни институции, 505 км републикански пътища, 602 жилищни сгради, над 333 обекта за модернизиране на градовете

Отчитаме почти отлично изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с някои идентифицирани рискове. Към днешна дата по програмата, която е най-мащабната за обновяване облика на българските региони, са сключени 587 договора на обща стойност над 2,5 млрд.лв., с което е договорен 86% от бюджета й.  113 от тях вече са успешно приключили. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова пред Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 

По програмата се обновяват 448 обекта на образователната инфраструктура на стойност над 642 млн. лв. Сред тях са 122  детски градини, 308 училища,  5 обединени детски комплекса, 13 университета.  „Това е огромна подкрепа в реализацията на основния приоритет на правителството за модернизация на българското образование и подобряване на качеството“, коментира Николова.

Със  121 млн.лв. лв. се реновират  542 социални жилища. Над 53,4 млн.лв. са фокусирани в обновяване на 66  сгради на общинската и държавната администрация. По програмата се санират и обновяват  37 Районни и Гранични полицейски управления, в които се влагат почти 17 млн. лв.  Над 9,4 млн. лв. се инвестират в ремонта на 26  Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“.  С мерки за енергийна ефективност се обновяват и 602 жилищни сгради, като инвестицията надхвърля 142, 6 млн. лв. 

Зам.-министър Деница Николова отчете още, че с над 434 млн. лв. от програмата се реализират над 333 обекта на градската среда. Ремонтират се и се изграждат нови паркове, градини, междублокови пространства, детски и спортни площадки, площади, булеварди, улици, пешеходни зони, велоалеи. В резултат се облагородяват 4 045 454,56 кв. м незастроени площи, включително 10,4 хектара площ на рехабилитираната земя в зони с потенциал за икономическо развитие.

Почти 350 км ще бъдат подобрените трасета на обществения транспорт, в който се инвестират близо 278 млн. лв. Обновяват се 3 депа, 53 спирки, доставят се 263 информационни табла, изграждат се 25 интелигентни пешеходни пътеки, 50  светофара, внедряват се 9 интелигентни транспортни системи и се купуват 96 нови транспортни средства в големите български градове.

Близо 165 млн. лв. се влагат за модернизиране на спешната помощ в страната. С парите се предвижда около края на годината да започне основен ремонт и преоборудване на  235 обекта на спешна медицинска помощ, купуване на 400 нови линейки и др.  Зам.-министър Николова посочи, че въпреки забавянето на проекта за реформа в спешната помощ, вече се отчита добър напредък. Сключени са договори за доставка на линейки за по-голямата част от страната, като се водят дискусии за преодоляване на трудностите за осигуряване на автомобилите с висока проходимост. През месец февруари е публикувана процедура за  избор на изпълнител за доставка на оборудване и апаратура, като офертите са в етап на оценка. Подготвят се за обявяване всички поръчки и за избор на фирми за ремонта на  центровете за спешна медицинска помощ.

С над 418 млн.лв. се реконструират  или рехабилитират 505 км пътища от републиканската мрежа.

Зам.-министър Николова отчете още, че се работи с ускорени темпове по сертификация на средствата. Разплатени са над 1,3 млрд.лв. по сключените договори, или около 52% от общия размер сключени договори. Сертифицирани към ЕК са 25% от средствата по всички договори в изпълнение по програмата.

С добри темпове се изпълнява и другият голям проект, който се финансира от ОПРР – интегрираният градски транспорт на София.  Вече се ремонтира трамвайното трасе по улица „Каменоделска“ към „Орландовци“.  Има сключен договор за  монтаж на 220 ел. табла по спирките на градския транспорт в София. В процедура е реконструкцията на трасето на трамвай №5 по  бул. „Цар Борис III”. По спирките на обновеното трасе ще се изгради и система за видеонаблюдение.  Ще се доставят и 13 ниски подови трамвая, а първите 6 се очакват  до края на месец август.

До края на годината предстои да бъде дадена възможност за кандидатстване  по програмата в размер на  14 млн. лв. за 28-те по-малки общини, бенефициенти на програмата, които ще се инвестират в мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, информира още Николова.

„Работим активно и по подготовка за бъдещия програмен период – 2021-2027 г.“, каза още зам.-министър Николова. Основната посока е въвеждането на териториалното измерение на инвестициите с възможността да се фокусират мерките по-целенасочено, с изпълнение на интегрирани проекти на регионално ниво, включващи дейности с финансиране не само от програмата за регионално развитие, но и останалите програми. „Готвим и основните стратегически документи, необходими за бъдещото структуриране на програмата – актуализация на национална концепция за регионално развитие и регионалните планове. Предстоят обсъждания на подхода за фокусиране на инвестициите  в регионите спрямо нуждите им и спецификата. Преодоляваме паралелно и риска от наличие на т.нар. „бели петна“, за да няма населени места без достъп до европейско финансиране, коментира още заместник-регионалният министър.

Зам.-министър Деница Николова отчете още, че успешно се  изпълняват и  12-те програми за трансгранично и териториално сътрудничество към МРРБ.  Общо 500 са финансираните проекти с български партньори, а основният фокус са ТГС- програмите, които допринасят в голяма степен за подкрепа на пограничните територии. Предстои да се направи анализ за спестените средства, които да се пренасочат за целите на постигане на индикаторите и приоритетите по програмите.  По програмата с Гърция до 14 юни е отворена мярка за допълнително финансиране на малки и средни предприятия  за директна подкрепа в подобряване на конкурентноспобността, доставка на оборудване и мерки за разширяване на капацитета.