Зам.-министър Деница Николова ще дискутира регионалната политика след 2021 г. с представители на общините от Югозападен район

Зам.-министър Деница Николова ще дискутира регионалната политика след 2021 г. с представители на общините от

17 юли 2019 | 16:27

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в стратегическа консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. с представителите на общините от Югозападен район за планиране. Събитието ще се състои утре – 18 юли, от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация -Софийска област (гр. София, бул. „Витоша” № 6).

Инициативата е съвместна с Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за консултантски услуги с министерството. Участие в срещата ще вземат представители на министерства и държавни агенции, областни управители, кметове на общини, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. Целта е те да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период, както и да дадат мнение за ефективно структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки функции. Ще се наблегне и на важността от започване на партньорства и оформяне на икономически обосновани проекти, допринасящи за развитието на територията. По време на консултацията ще се състои обсъждане на възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в оформянето и изпълнението на проекти в следващия програмен период  на ниво регион и възможностите за комбинирано финансиране между една или повече оперативни програми. Ще се разясни и изпълнението на интегрирани проекти, които включват няколко компонента, всеки от които може да бъде финансиран от различна оперативна програма, т.нар. интегриран подход на въздействие върху територията.

Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на e-mail: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg.