Зам.-министър Димчо Михалевски даде старт на строителството на ПСОВ в гр. Хасково

Зам.-министър Димчо Михалевски даде старт на строителството на ПСОВ в гр. Хасково

04 ноември 2007 | 23:12
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски, посланика на Великобритания у нас Джереми Хил и Рууд Ван Енк ръководител отдел “ФАР и ИСПА” в Делегацията на Европейската комисия в България направиха днес първа копка за строителството на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Хасково. Изграждането на пречиствателната станция е част от изпълнението на проект “Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица”. Това е най-големият инвестиционен проект за област Хасково. В рамките на този проект започна строителството и на ПСОВ и канализационни инфраструктури в Стара Загора и Димитровград. Изграждането на “Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица” се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия. Общата стойност на финансирането за Хасково е над 20 млн. евро, осигурени от ЕИБ. Договорът за строителство възлиза на 19 309 633 евро, а договорът за строителен надзор - на 1 238 667 евро. Договорите за строителството на пречиствателните станции включват проектирането, строителството и предаването на напълно завършени и функциониращи ПСОВ. В допълнение към се предвижда да се изградят съоръжения и достави оборудване за пречистване на водата от азотно-фосфорни примеси. Възложител на договорите по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, агенция ИСПА. Строителството на пречиствателните станции е възложено на британския консорциум “Байуотър-СПХ”, строителният надзор ще се осъществява от консултанта на проекта Мот Макдоналд. Проектите за изграждане на пречиствателните станции за отпадни води в трите града е в съответствие с “Националната програма за приоритетно изграждане градски ПСОВ в населени места с над 10 000 жители”. В момента отпадъчните битови и индустриални води се заустват без пречистване в река Марица. Целта на проекта за изграждане на трите пречиствателни станции е намаляване на замърсяването на река Марица и нейните притоци и последващо подобряване на качеството на водата в Егейско море. Строителството на пречиствателните станции за отпадни води трябва да приключи през 2007 година. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb