Зам.-министър Димчо Михалевски ще участва в семинар за трансгранично сътрудничество между България и Гърция

Зам.-министър Димчо Михалевски ще участва в семинар за трансгранично сътрудничество между България и Гърция

04 ноември 2007 | 23:12
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски ще се срещне с изпълнителите на проекти за трансгранично сътрудничество между България и Гърция, финансирани по Програма ФАР. Събитието ще се състои от 10:00 часа на 16 декември 2005 година в хотел ”Главатарски Хан”, град Кърджали . В срещата ще участват и експерти от Изпълнителна агенция “ФАР” на МРРБ, представители на неправителствени организации, училища и местните органи за самоуправление от областите Хасково, Кърджали, Смолян, Благоевград. Бенефициентите ще отчетат резултатите от изпълнените проекти през изминалата година, финансирани от Фонд за малки проекти България-Гърция на Програма ФАР по меморандума от 2001 година. По време на срещата ще бъдат представени и дванадесетте проекта за сътрудничество между двете страни, които ще се изпълняват през следващите единадесет месеца. В края на месец ноември тази година Делегацията на Европейската комисия в България одобри проектите, които получиха финансиране от фонда за трансгранично сътрудничество. Общата им стойност е над 506 хил.евро, от които около 450 хил. евро са осигурени от Европейският съюз по програма ФАР. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb