Зам.-министър Крумова обсъди възможности за сътрудничество със Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

Зам.-министър Крумова обсъди възможности за сътрудничество със Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

15 ноември 2017 | 18:00

Подобряване нормативната уредба в строителния сектор и предприемане на общи усилия за разрешаване на възникналите предизвикателства в бранша бяха сред дискутираните днес въпроси по време на организираната от Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ кръгла маса, в която участва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Във форума участваха също представители на строителния бранш и държавни институции.

„Приветствам призива към институциите за взаимно сътрудничество и обединени усилия, за да гарантираме отговарящи на съвременните изисквания качествени строителни продукти и постигане на най-добрите практики на световно ниво“, отбеляза Малина Крумова.

Заместник-регионалният министър заяви, че е важно да се намерят устойчиви механизми, които да позволят по-голяма част от българските домове да бъдат санирани. Тя приветства инициативата на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ за подпомагане контрола на качеството при изпълнение на строителните дейности, финансирани с публичен ресурс и предложи да се засили сътрудничеството за осъществяването на контрола по отношение на влаганите продукти.

Заместник-министър Крумова отговори и на конкретни запитвания и прие препоръки и предложения в сферата на строителното законодателство от страна на представителите на бизнеса.

mrrb