Зам.-министър Николова: Всички населени места в Северен централен регион ще имат достъп до еврофинансиране в новия програмен период

Зам.-министър Николова: Всички населени места в Северен централен регион ще имат достъп до еврофинансиране в н

15 октомври 2020 | 16:32

„Търсим възможността през новия програмен период Северен централен регион да има малко по-голям превес по отношение на финансирането от европейските фондове заедно със Северозападен регион спрямо останалите четири района на страната. Предложението ни е предпоставено от социално-икономическите анализи и показателите, които ясно показват, че и двата региона са по-изоставащи, спрямо останалите части на страната“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която проведе онлайн среща с областните управители на Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Търговище и Силистра.

Заместник-министърът отбеляза, че по-ясен целеви акцент трябва да има и при инфраструктурни проекти. „Потенциалът за финансиране в следващите седем години е за увеличен целеви ресурс, спрямо настоящия програмен период и тенденциите да го оползотворим, за да развием територията са добри“, каза още тя.

По време на срещата зам.-министър Николова запозна областните управители с новия подход за инвестиции в регионите, новото програмиране, ресурсите и инвестиционните мерки за управление на територията.

Областните управители ще имат значителна роля и сериозна отговорност в регионалните съвети за развитие, свързани с изпълнението на  регионалната политика. Ще имат функцията да селектират проекти с най-голяма нужда за региона и насърчаващи потенциала му, заедно с икономическите нужди. „Така ще получим добавена стойност за територията и по-висок стандарт на живот“, посочи Николова. 

Областните управители ще имат своето пряко участие в съветите, не само по отношение на наблюдение и проследяване на изпълнението на регионалната политика, но и в проследяване на цялостната картина по инвестиционния процес.

“За региона са нужни мерки и инвестиции, които да задържат младите хора и да преодолеем икономическите дисбаланси. Ще търсим заедно важните и правилни решения по отношение на инвестиционни мерки, които ще изпълняваме - тези, които имат най-голяма икономическа добавена стойност и перспектива за развитие“, отбеляза Николова

Заместник-министърът напомни още, че в Северен централен район по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. общините Русе и Велико Търново ще са бенефициенти на приоритетната ос за градско развитие. Общините Габрово, Горна Оряховица, Свищов, Силистра, Разград и Севлиево ще са бенефициенти по втория приоритет за интегрирани териториални инвестиции.

Останалите 28 общини в района ще се финансират по Програмата за развитие на селските райони. Местните администрации ще получават средства и от останалите оперативни програми при изпълнение на интегрирани проекти, покриващи комбинирани мерки за комплексно решаване на конкретните нужди в района.

„Няма да има населени места без достъп до финансиране или т.нар. „бели петна“, всички ще имат достъп до евросредства“, заяви Николова.