Зам.-министър Паунова откри кръгла маса за усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС

Зам.-министър Паунова откри кръгла маса за усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на

04 ноември 2007 | 23:12
Кръгла маса за партньорствата и усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за регионално развитие откри днес зам.-министър Милена Паунова. Проявата се организира от Програмата на ООН за развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По време на дискусията за политиките и практиките за работа с двата най-ефективни фонда на ЕС за регионално и местно развитие беше представен опита на Ирландия, Португалия, Полша и Чешката република и перспективите пред България. Зам.-министър Паунова подчерта, че в момента особено важно е изпълнението на поетите ангажименти и укрепването на административния и програмния капацитет на национално, регионално и на местно ниво, за успешно участие в структурните фондове на ЕС. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb