Зам.-министър Тодор Анастасов в интервю за „Биволъ“

Зам.-министър Тодор Анастасов в интервю за „Биволъ“

17 юни 2021 | 10:45

С удоволствие ще дам на Лаура Кьовеши  АМ „Струма“, ако и там има далавери

 Биволъ: Дали вече сте имали възможност да видите документация по проектите като АМ “Хемус”?

Зам.-министър Анастасов: Да. Даже голяма част от документацията е при мен. Все още не съм успял да разгледам всичко.

Биволъ: Какви нарушения сте констатирали, понеже има доклад на Сметната палата за пътния сектор?

Зам.-министър Анастасов: Понеже т.нар. “инхаус” процедурите (за вътрешно възлагане на държавните поръчки – бел. ред.) не са само за АМ „Хемус“. По отношение на свлачища докладът е приключил. Действаме по всички процедури.  И да можем да видим кое, какво, как е направено.

Биволъ: Какво сте констатирали по свлачищата?

Зам.-министър Анастасов: По свлачищата сме констатирали това, което министърката каза на пресконференцията. Има около 474 млн. лв. за 84 свлачища. Които не е ясно на база на какво са определени.

Биволъ: Как е остойностено, че струват тези 84 свлачища толкова пари, след като за повечето от тях няма проекти?

Зам.-министър Анастасов: Целта на един проект е да стигнеш до крайното количество и стойност.  Част от тях нямат такива проекти. Тоест, някой, по някакъв начин е определил тази стойност. Не че това всичко противоречи на закона, но не е регламентирано, не е добре аргументирано. Как са избрани самите свлачища? Защо едно или друго, или трето…Има неща от гледна точка на самото изпълнение по свлачищата. Договорите са сключени в края на 2019 г. А изтичат сега – в края на 2021 г. А до момента има работа само по едно. На Рилския манастир. И там най-вероятно ще се приключи. Има частна проектна готовност за още 15. От които 4 са върнати. 9 се преразглеждат и т.н. Тоест, по всички останали нямаме нищо! Буквално. А авансите са дадени за всички, нали? Това не е незаконно по смисъла на Закона като “инхаус” процедури, но не е добре.

Биволъ: Понеже най-скандалният беше случаят с пътя за Рилския манастир. Там тази фирма „Джъмбо“ проверява ли я някой по някакъв начин?

Зам.-министър Анастасов: Да. В момента проверяваме всичко. Обяснявам сега глобалните констатации, но ние не спираме до тях и продължаваме надолу. Въпросът е, че изначално самата схема „инхаус“ при нас е порочна, защото се дават едни пари авансово. Които дори в момента до края на годината няма как, когато изтичат тези договори, да бъдат усвоени. Нито имаме проекти, нито имаме разрешения за строеж. Не може да се използва нищо за останалите 83 свлачища. А аванасът е раздаден. Договорите, които ги гледах, включват проектиране, доставка на материали, наем на техника. За проектирането са сравнително малки суми: не са нещо определящо. Но доставката на материали и наем на техника се уговарят предварително, при положение, че нямаш един проект, за който да отиват. Това не е много добре, не е ясно и не е аргументирано.

Биволъ: Има ли вече подадени сигнали към Прокуратурата, например? Защото голяма част от тези компании са свързани с предишните управляващи.

Зам.-министър Анастасов: Това е почти сигурно. Но не сме подавали още сигнали – искаме да сме коректни, да сме точни. Искаме не просто да подадем сигнал. А да сме аргументирани. Когато подаваме сигнали, те да бъдат ясни и конкретни. Защото, особено пък сегашната Прокуратура, знаете, че…да го кажем така, нещата могат да се заметат. Не искаме това.

Биволъ: Как върви комуникацията с изпълнителите, те сътрудничат ли, предоставят ли информация?

Зам.-министър Анастасов: Трудно, трудно. Например, няколко дни се опитваме (дори днеска имаше подобен случай с „Автомагистрали“). С хората, които дори да ни подават информация, която искаме. И просто се създават пречки отвсякъде, това е. Но нищо…

Биволъ: А изпълнителите какво казват, че няма да връщат пари или ще се съдят, например?

Зам.-министър Анастасов: Не. За съжаление, самите изпълнители не пожелаха да дойдат да се срещнем с тях. И ние сме в процес на търсене на решения. Решението е не да спрем всичко, а да намерим начин поне част от това, което е реалистично, да изпълним. А другото да се прекрати. Според мен това е най-нормалният подход. Защото неща, които изобщо не са започнати, няма как да бъдат в обозримо бъдеще свършени.

Биволъ: По най-големия проект като АМ „Хемус“. Там имаме най-големите строителни компании, които взимат стотици милиони от държавни поръчки и милиони от еврофондове по време на предишното управление. С тези компании как върви комуникацията, по какъв начин ги проверявате?

Зам.-министър Анастасов: Със самите строителни компании все още не сме имали комуникация. Водим с „Автомагистрали“, с които се опитваме да иязсним ситуацията. Но нещата там са подобни. Самата „инхаус“ процедура при нас е изкривена. Във Франция също има такива, но са до 30 000 евро, не до 5 милиарда…Всъщност, като от тези 5 млрд. лв. са платени авансово 1,5 млрд. лв., другите пари ги няма и физически – те са заложени с оглед на това, че ще бъдат постигнати в резултат на (пускането) ТОЛ – системата. ТОЛ – систамата обаче, в резултат на протести, политическо решение, намаляне на такси и т.н., не генерира такива приходи. Тоест, няма и откъде да се вземат…

Биволъ: Но нали има и пари по Оперативна програма „Транспорт (ОПТ) от фондовете на ЕС за магистрали и пътни проекти?

Зам.-министър Анастасов: Да, има, но в случая по тази инхаус процедура са изцяло бюджетни средства. Дори в много случаи се случва точно обратното – проекти, които са подготвени за участие по ОПТ с еврофинансиране, са изкарвани оттам и са вкарвани в инхаус процедурата. Така става с първокласния път номер 1 „Видин – Ботевград“. Той е международен и всичко беше подготвено за ОПТ. Но изведнъж е изваден, за което няма никаква обосновка. Търсех дори обосновка на предишния състав на УС на АПИ за това решение, за да мога да разбера как е взето. И не можах да го намеря. Защото УС на АПИ взе решение да предложи на „Автомагистрали“ дадени участъци и пита дали „Автомагистрали“ има възможност и капаците да го изпълни. „АМ“ отговаря, че има възможност и после търси други възможности да го изпълни…

Биволъ: Колко средства са предварително разплатени по АМ „Хемус“? Министърът спомена 1,8 млрд. лв. или са повече?

Зам.-министър Анастасов: Зависи дали с ДДС или не. Можем да изкараме и точната сума, но са около 1,5 млрд. лв. без ДДС. Смисълът на тази инхаус процедура е бил, че така правителството да осигури по-бързо изпълнение на самата магистрала. Защото така се избягват обжалванията на обществените поръчки, които са големи. Винаги има някой, който обжалва и се бави процеса. И така да се възложи самото строителство. Да, но се оказва, че тази система не работи, защото преди две години 5 млрд. са заложени в бюджета на държавата. Милиард и половина са изплатени авансово. А всъщност средногодишното изпълнение е 100 и общо за периода 200 млн. лв. Така че, тази схема не действа. И причините за това не са толкова обжалванията на поръчките или скритият начин за провеждане , а самите отчуждения на земя, мащабната подготвтителна работа, преди изобщо да се стигне до разрешителните за строеж, преди изпълнението на някакви дейности… Целият „Хемус“ в момента е разделен на 9 участъка, а работи се само в първите три. По останалите не са стигнали доникъде. Но авансово са платени всички. Има доставка на бетон, на асфалт, на строителни материали…

Биволъ: Тези строителни материали дали се доставят на нормални пазарни или на завишени цени?

Зам.-министър Анастасов: Не бих казал, че са завишени, даже може би са малко по-ниски от реалните. И това им е в момента оправданието, че по този начин са направили икономии на бюджета като са ги гарантирали. Но сега буквално за три дни цената на металите скочи два пъти. И това не е пазарно. Защото по този начин ще фалират част от фирмите, ако работят на същите цени. Ако фалират строителите, то фалират и застрахователните дружества, които са им дали гаранции за изпълнение.

Биволъ: По повод строителната техника, която се взима под наем. Мая Манолова беше казвала, че са 13 багера в „Автомагистрали“. Всъщност те дори са по-малко – десет. А техниката под наем на тези десетки компании подизпълнители на какви цени е доставя? Има ли завишени цени или неизгодни сделки?

Зам.-министър Анастасов: Не бих казал, че са завишени. Проблемът е другаде. Че тази техника не се използва, нито има начин. То няма разрешителни за строеж. То не е незаконно да се превеждат авансово тези суми, но не е логично, без да си наясно кога ще почнеш строителството. Защото можеш да почнеш след две години…

Биволъ: Това е по повод инспекцията на министър Комитова на „Хемус“, където са й “демонстрирали” нова техника?

Зам.-министър Анастасов: И аз бях там. И като зададох въпрос дали имат договори за наема за техниката, ми отговориха, че нямат. А всъщност докараха тези машини. И разбрах, че да нямат такива договори е безсмислено…

Биволъ:А защо нямат?

Зам.-министър Анастасов: Сигурен съм, че имат. Но съответният човек, който ми отговори, не беше наясно.

Биволъ: Но най-вероятно част от тази техника пак е закупена с европейски пари?

 

Зам.-министър Анастасов:  Всъщност, ако проверим, ще стане ясно, че техника на е купувана. Не е тяхна, не е собствена. Те я наеха за един ден, за едно събитие.

Биволъ: Ние подобно нещо видяхме на Турски поток 2. После се оказа, че тази строителна техника е закупена от други компании, които я дават под наем, с евросредства. Да не говорим за държавните поръчки за стотици милиони.

Зам.-министър Анастасов:  Да, но не трябва да бъркаме отделни договори. Да, генерират приходи по различен начин. Но например, ако направим спекулация: една компания, няма значение коя е, тя по едно и съвреме прави нещо по „Хемус“ по инхаус процедурите и прави нещо по поръчка на АПИ. И например АПИ не й платила за дупките, а аз взимам друга поръчка за много пари. Но са различни договорите, няма как да се получи. Има го това, но не е законно по някакъв начин да го направим…Трябва да бъдем законни.

Биволъ: Г-жа Десислава Христова от новия състав на УС на „Автомагистрали“ каза, че част от парите по тези пътни договори “са пълнили чекмеджето” на бившия премиер Бойко Борисов. Съмнителни договори има ли като разходи, цени или начин на сключване?

Зам.-министър Анастасов:  Не мога да кажа такова нещо. Договорите, които са сключени, са на по-ниски от пазарните цени в момента. От гледна точка на цените, не е проблем. Проблемът е, че се изплащат едни пари предварително, без да се използват в действителност. Това са загуби.

Биволъ: Тези компании поне дистанционно, писмено, по телефон дали дават някакви обяснения за какво ги използват тези средства?

Зам.-министър Анастасов:  Не, както Ви казах, те дори не пожелаха да дойдат…Ние ги поканихме на среща в министерството. Защото МРРБ не е техен директен възложител, възложителят им е „Автомагистрали“. Естествено, че някои там, от другата странаха, ги ръчкат да ходят да изкарват техника и т.н. Но тези неща са проверими лесно и веднага може да се види, че за тази техни няма разрешителни да бъде там.

Биволъ: При положение, че не пускат новия УС в сградата на „Автомагистрали“, това означава ли, че тези компании и подизпълнители все още се дирижират от предишното ръководство и правителство?

Зам.-министър Анастасов: Точно така. Това означава, така е. Но ние сме взели мерки, така че в близките дни да стане това нещо (да влезе новото ръководство в „Автомагистрали“ – бел. ред.) и да го прекратим. Действаме съобразно ситуацията.

Биволъ: Служителите създават ли проблеми, укриват ли, унищожават ли документация? 

Зам.-министър Анастасов: Не мога да кажа, дали укриват или унищожават. Например вчера се опитахме да въведем хора в „АМ“ да извършат проверка и т.н. И (бившият вече изпълнителен директор) Стоян Беличев, който иначе е в болничен, отказва да се яви в министерството. Той, знаете, обжалва пред съда заповедта на министъра, който е принципал на това дружество. Наложи се да направим нова заповед. И той (Беличев) е разпоредил – погрижи се да имат достъп тези хора до компютри, да имат достъп до документацията, до системата. Така че, по един или друг начин, ще стигнем до нещата…

Биволъ: Има информация, че Стоян Беличев е наемал компютърни специалисти, които да управляват така електронния документооборот, че да могат да бъдат укривани нужните документи?

Зам.-министър Анастасов: Аз нямам такава информация. Възможно е, но не мога лично аз да го твърдя.

Биволъ: Има ли проблеми като в други министерства, при което новото политическо ръководство просто не може да се добере до най-важните документи или не се дава достъп до тях?

Зам.-министър Анастасов: В „Автомгаистрали“ да. За АПИ, след като сменихме ръководството, няма такъв проблем. Докато в „АМ“ все още имаме проблеми. Това е държавно дружество, министърът е принципал, а те отказват да спазват заповед на министъра.

Биволъ: А в самото Министерство? Там може да има документи, които да съдържат сигнали, които да не са били подавани към компетентните институции?

Зам.-министър Анастасов: Трудно ми е да отговоря. Защото аз поне нямам такъв проблем. Но за другите колеги не знам. При мен държавните търговски дружества, които не бяха доскоро в подчинение: „Автомагистрали“, АПИ и „ВиК Холдинг“. И сега започвам да разчоплям тези проблеми.

Биволъ: Част от компаниите, които строят ВиК обекти, строят и магистралите, пътищата и Турски поток…

Зам.-министър Анастасов: Да, знам, че корупцията идва от големите компании. Но ние като малка държава е добре да имаме не 100 малки компании, които да строят, а например 4 големи. И не е само при нас така, а например във Финландия, която е една утвърдена страна, която няма корупция. Това не е нелогично, като има една голяма компания и да изпълнява само това или това. Да, тя има тази възможност. По-дребните играчи на пазара просто нямат и физическата възможност. Не трябва да се счита, че това е погрешно. Само, че трябва да бъде ясно, прозрачно и чисто.

Биволъ: Дали нарушенията, които в МРРБ сте засекли при изготвянето на първия доклад от проверка с тези, които описва Сметната палата?

Зам.-министър Анастасов:  Да, то се припокрива. Въпросът е, че ние даже малко ще разширим още…в този аспект. Ще има детайлизиране. Ще го прецизираме и ще бъдем по-конкретни дори в някои от изводите си.

Биволъ: Какви са стъпките оттук-нататък: да влезе новото ръководство в „Автомагистрали“, да се задейства проверката?

Зам.-министър Анастасов:  Проверката вече тече, ние я започнахме и тя върви. Въпросът по-скоро е след това да вземем решение как действаме.

Биволъ: Какво трябва да продължим като проекти, какво да спрем и какво да довършим? Имате ли готовност част от договорите да бъдат изпращани към Агенцията за държавен финансов контрол, към Прокуратурата и др. контролни органи?

Зам.-министър Анастасов:  Да, това е нормална практика. То даже АДФИ и СП са били там преди известно време, извъшили са някои проверки. Естествено, ако видим някои нарушения, които не са видели, ще ги препратим към органите, които да се погрижат за тях.

 

Биволъ: Има ли риск да се спре работата по някои от големите инфраструктурни обекти?

Зам.-министър Анастасов:  Точно това е идеята – да не спираме работата, а да преценим: кое в момента е реалистично да може да бъде изпълнявано и продължавано. Кое няма изглед в близките 1-2 години да бъде стартирано дори. И не да ги прекратим, а да ги преоформим с някакви допълнителни споразумения към договорите. Така че с платените вече пари да свършим някаква работа. Защото, ако трябва да ги върнем всичките пари, ще фалираме не няколко, а доста фирми.

Биволъ: А тези проекти, които са с европейските средства по оперативната програма “Транспорт”, там дали има някакви констатирани нарушения?

Зам.-министър Анастасов:  То със сигурност има нарушения. Но проектите, които са по европейските програми, там има много по-сериозен контрол и те са по-стриктни от тези, които са финансирани от бюджета.

Биволъ: Там нали АМ „Струма“ е най-големият проект?

Зам.-министър Анастасов: Да, „Струма“ е най-костеливият орех там. И специално Кресненското дефиле. По което много години и много време кой ли не е работил, включително и аз. Не само като министър. Сега сме се захванали да направим нещата така, че да стават в един момент. Защото по най-различни причини, нещата там се забавят. Тоест, да има изграждане преди него, след него. А вече самото Кресненско дефиле да остане за следващия програмен период.

Биволъ:  Санкции за тези компании, заради които в тунелите на „Струма“ са падали облицовъчни пана и какво ли не се е случвало, ще има ли?

Зам.-министър Анастасов: То санкциите не са толкова за компаниите, самите те не са виновни. А виновен е възложителят – АПИ. Съответно комисията или контролен орган ще санкционира тези, които управляват този процес, а не компаниите. Те санкциите после ще стигнат до самите компании. Но ако има грешки в управлението на самия проект, които водят до нещо, ще санкционират АПИ. Въпросът е как да направим така, че проектът да продължи и да бъде направен по нормален начин.

Биволъ: По европроектите, когато нарушенията надвишават 10 млн. евро, те влизат в компетенциите на новия главен прокурор на ЕС Лаура Кьовеши. Дали има такива, които следва да й бъдат препратени като сигнали?

Зам.-министър Анастасов:  Разбирам за какво говорите. Мисля, че няма такива големи…да ги наречем „далавери“, които да надхвърлят 10 млн. евро. Може би има, но те са по-малки. И ще бъде трудно. И ако намерим нещо, с удоволствие ще го пратя като сигнал. Но мисля, че е много трудно там да се стигне до такива. Именно защото там контролът е много по-сложен, по-стриктен и се спазва от много хора. И е трудно, как да го кажа…да се правят кражби за над 10 млн. евро.

Биволъ: Това ли е истинската причина предишното управление да е направило всичко възможно проектите като „Хемус“ и др. да бъдат изпълнявани по инхаус процедурите, вместо да са с еврофинансиране?

Зам.-министър Анастасов:  Точно така. Да. За да се избегне истинският контрол. Защото когато проектите се правят по правилата на ЕС, не може да допуснеш такова крадене. А ако строиш със собствения си бюджет, можеш да правиш каквото искаш.

Биволъ: Можем ли да се каже, че новото ръководство на МРРБ готви пакет от сигнали, които да бъдат пренасочени към компетентните институции заради далаверите на предишното управление?

Зам.-министър Анастасов:  Да-да. Опитваме се. И аз също се опитвам да бъда полезен на държавата.