Зам.-министър Валентин Йовев и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ се срещнаха с директора на Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси

Зам.-министър Валентин Йовев и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ се срещнаха с директора на Евро

14 ноември 2017 | 17:15

Възможностите за сътрудничество при реализацията на редица инвестиционни проекти между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси обсъдиха заместник – регионалният министър Валентин Йовев и директорът на Центъра Марк Мауини. На срещата, която се проведе в сградата на МРРБ днес, присъстваха и представители на Агенция „Пътна инфраструктура.

Представени бяха различните аспекти на работа на Европейския консултантски център - съвместна инициатива  на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, като финансираща институция, изпълняваща до голяма степен Плана за инвестиции за Европа („Плана Юнкер“) чрез финансирането на проекти под Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Основните акценти, които бяха очертани по време на разговора, бяха необходимостта от задълбочена експертиза при реализирането на инвестиционните проекти и от подкрепа на европейско експертно ниво. 

Участниците в срещата определиха като изключително конструктивна, подходяща и навременна готовността за подкрепа на Европейския консултантски център, в контекста на общоевропейските политики в настоящия програмен период и предвид локалните специфики.