Заместник-министър Деница Николова ще председателства 16-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“

Заместник-министър Деница Николова ще председателства 16-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативн

13 февруари 2020 | 14:47

Утре, 14.02.2020 г., от 9,30 ч., в учебната база на Националната спортна академия (ул. „Гургулят“ 1 в София) ще се проведе 16-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То ще бъде председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова.

Образователният обект бе успешно обновен и модернизиран с финансиране по ОПРР, като по време на заседанието представители на Европейската комисия и членовете на Комитета за наблюдение ще се запознаят на място с постигнатите резултати.

Пред участниците ще бъде представена информация относно актуалното състояние на ОПРР 2014-2020 и подготовката на „Оперативна програма за развитие на регионите“ 2021-2027. Те ще бъдат запознати с напредъка в изпълнението на проекти чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г., както и с годишния план за действие за 2020 г.

Членовете на комитета ще обсъдят методология и критерии за подбор на операции по процедури: „Спорт в училище“, „Регионална здравна инфраструктура – 2“ и „Пътна безопасност“. С решение на комитета от м.г. близо 110 млн. лв. се осигуряват за  финансиране на проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища. Ресурс ще бъде предоставен за купуване на медицински хеликоптер и осигуряване на необходимата инфраструктура за неговото използване,  подобряване на свързаността с европейската TEN-T пътна мрежа и внедряване на интелигентни системи. Чрез средствата ще бъде подпомогнато осигуряването на високо равнище на безопасност и сигурност на пътната инфраструктура. Финансиране ще бъде насочено и за подобряване на регионалната образователна инфраструктура чрез покупка на спортно оборудване в средните училища.