Заместник-министър Деница Николова ще участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“

Заместник-министър Деница Николова ще участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна прог

17 юни 2019 | 15:01

Утре, 18.06.2019 г., ще се проведе 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То ще бъде водено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова.

Основен акцент в дневния ред на заседанието ще бъде междинният преглед на изпълнението на програмата към края на 2018 г. Ще бъде представена и актуална информация за напредъка по ОПРР през 2019 г. Ще се обсъдят и приемат критериите за подбор на проекти по предстоящо кандидатстване на 28-те малки общини за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Планира се процедурата да бъде обявена през месец ноември 2019 г.

Новите моменти и напредъкът в подготовката на Оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. също ще бъдат представени по време на заседанието. През новия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни  интегрирани териториални инвестиции между няколко оперативни програми. Основен елемент ще бъде проектите да се изпълняват в партньорства, с цел постигане на ефекти на по-голяма територия и обхващащи по-голямо население. Предвижда се разширяване на функциите на регионалните съвети за развитие, както и  промяна на тяхната структура, която да дава възможност изборът на инвестиции със средства от програмите да се осъществява на регионално ниво съобразено със спецификите на територията и възможностите за развитие.

 

14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще се проведе утре, 18 юни, от 9.30 ч. в Резиденция „Бояна“ в София.

mrrb