Заместник-министър Нина Стоименова проведе работна среща по проекта за превръщане на синагогата във Видин в „Културен център „Жул Паскин“

Заместник-министър Нина Стоименова проведе работна среща по проекта за превръщане на синагогата във Видин в „К

10 декември 2021 | 16:27

Етапите в изпълнението на строителните дейности по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., обсъди по време на работна среща във Видин заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган програмата Нина Стоименова с кмета на общината д-р Цветан Ценков. В срещата участваха също ръководителят на проекта арх. Ангел Недялков, проектантите на обекта, представители на строителя и консултанта, който упражнява строителен надзор. По време на посещението на обекта заместник-министър Стоименова обсъди етапа на реализация на строителните дейности, текущите проблеми и необходимите мерки, които да бъдат предприети, за да се гарантира изпълнението на проекта в срок. 

Целта на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е да бъде реставрирана и социализирана сградата на еврейската синагога в град Видин. Планирано е прилежащият поземлен имот да се превърне в туристическа атракция, обединяваща функции на музей, изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк на открито. Множеството други исторически обекти на територията на стария град на Видин ще бъдат оживени и така ще се създаде завършен туристически продукт като съвременен и модерен музей от типа open-air. В допълнение, всеки един от обектите със своя характер и специфична функция, ще допринесе за обогатяване на туристическото преживяване. В обхвата на този туристически ареал попадат средновековна крепост, молитвени храмове (действащи и не - които биват преосмислени като функция), еднофамилни жилищни сгради от началото на XIX в., парк, река Дунав.

„Възстановяването на сградата на еврейската синагога във Видин, която е втората по големина в България, и превръщането ѝ в културно-туристически център „Жул Паскин“ по проекта, финансиран от ОПРР 2014-2020 г., ще помогне на община Видин не само да осъществи и разгърне своята мащабна инициатива за създаване на туристически комплекс от исторически забележителности, но и ще допринесе за социално-икономическото развитие в региона и привличане на туристи и гости на града“, каза заместник-министър Стоименова. 

Ръководителят на Управляващия орган на програмата допълни, че „чрез инвестициите по ОПРР 2014-2020 г., уникалността на сградата не само ще бъде запазена, но и преобразена, като така ще отговори на нуждите на града за изграждане на съвременна концертна зала, както и превръщане на общественото пространство в сцена за различни културни изяви, събития и прояви: фестивали, празници, панаири, състезания и др.“.

С реализацията на проекта ще се възстанови уникалния по своя вид обект „Еврейската синагога във Видин“, както и ще се подобрят качествените характеристики на публичното градско пространство, което стои в основата на обществения и културния живот на града. Очакванията са с изпълнението на проекта да бъде постигнато единство между съвременните технологични изисквания на градската среда и характерната атмосфера на стария град, в чийто обхват са разположени синагогата и множество други сгради, обявени за недвижими културни ценности.

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е одобрен по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г. Договорът с община Видин е подписан на 06.06.2019 г. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Дейностите по проекта стартираха на 29.12.2020 г. и трябва да приключат на 29.12.2022 г. Бюджетът на проекта включва безвъзмездна финансова помощ 8 078 591,44 лв. (84,3%) от ОПРР 2014-2020 и 1 500 000 лв. (15,7%) под формата на нисколихвен кредитен ресурс от финансовия посредник „Фонд за градско развитие Север“, в т.ч. 885 хил. лв. кредитен ресурс от програмата.

mrrb