Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура

Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с общини за дофинансиране на проекти за общински пътищ

14 септември 2023 | 19:04

Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с 54 общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Местните власти ще получат остатъка от необходимия ресурс за завършването на съответния обект от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение на Министерския съвет № 711/2022 г. През миналата година те вече бяха финансирани с първите 50% от общата им стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности.

Министър Андрей Цеков подписа днес първите споразумения с кметовете на 46 общини. Те са на обща стойност над 63 млн. лв. Това са общините, които са напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50% от стойността на обектите. На подписването присъства и заместник-министър Веселина Терзийска.

„Със стъпването си в министерството поех ангажимент пред общините, че средствата, необходими за довършване на проектите, ще бъдат осигурени по бюджета на МРРБ. Щастлив съм, че след приемането на републиканския бюджет за 2023 г. започваме сключването на допълнителните споразумения“, каза министър Цеков пред присъстващите. Той допълни, че продължава едно добро дело в помощ на развитието на общините и напомни, че това е станало след няколко процедури на подбор, докато се стигне до правителственото решение за финансиране на общинските обекти. Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация.

През следващите дни ще бъдат подписани останалите споразумения с още 8 общини в размер на близо 4,3 млн. лева.

Поетапно ще бъдат сключвани допълнителни споразумения и с други от първоначално финансираните общини, след като приключат изпълнението на необходимите строително-монтажни работи.

Кметовете благодариха на министър Цеков за осигурените средства.

 

Подписаните днес споразумения са със следните общини:

Община

Общински ВиК обекти

Сума по допълнителното споразумение

Антон

Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон

314 997,00

Априлци

Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр. Априлци, етап 4 "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Васил Левски", кв. Ново село, ул. "Зора", кв. Зла река

733 430,00

Бойчиновци

"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Лехчево"- втори етап

1 295 712,00

Борован

Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован

851 889,62

Бяла

Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горица

1 697 509,00

Бяла Слатина

Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от ВВМ на с. Попица, общ. Бяла Слатина

1 383 728,00

Вълчедръм

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм

1 249 652,00

Дългопол

Изграждане на захранващ водопровод по ул. Антон Иванов и ул. Хр. Ботев в гр. Дългопол

401 724,00

Етрополе

Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе – Етап 2 и Етап 3

466 675,00

Ивайловград

Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта № 1, находяща се в ПИ 32024.2.784 до водоем - 2000 куб. м., находящ се в ПИ 32024.66.583 гр. Ивайловград

651 310,44

Кнежа

„РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 - 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м.

998 873,00

Левски

Реконструкция водопроводна мрежа Тласкател от П.СТ. "Асеновци 2" до Ж.П. линия гр. Левски

709 884,00

Лесичево

"Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ. Лесичово“

1 120 339,00

Медковец

Доизграждане и реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Медковец- първа част

766 781,00

Опан

Реконструкция и подмяна на част от ВВМ с. Опан, община Стара Загора - Втори етап

550 706,00

Самоков

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Продановци. Община Самоков

237 681,21

Свиленград

Изграждане на ВиК мрежа в кв. 325, 326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр. Свиленград

660 869,00

Сливница

“Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" и ул."Неделище", разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко", "Панайот Хитов"; "Атанас Узунов"; "Панайот Волов"; "Тодор Г. Влайков", разположени между улици" Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики", и ул." Хан Аспарух". и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица" Цар Симеон Велики" - част ВиК

307 228,00

Стамболийски

Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стамболийски по улици Васил Левски, Кочо Честименски, Гоце Делчев, Търговска, Рила, Захари Стоянов, Хаджи Димитър, Тодор Каблешков, Антим I-ви, Генерал Гурко, Перущица

1 373 008,00

Угърчин

ПСОВ с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин

2 820 672,00

Харманли

Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по ул. "Балкан" от о.т. 494 до о.т.708 по ПУП на гр. Харманли

23 725,04

Хасково

"Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково" - втори етап

152 846,32

Ябланица

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул."Св.Св. Кирил и Методий" - ІІ етап - от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци,  община Ябланица"

349 938,00

Община

Общински пътища и улична мрежа

Сума по допълнителното  споразумение

Брегово

Рехабилитация на общински път VID1030, участък от км 0+000 до км 2+500, км 4+500 до км 10+000, км 13+020 до км 13+330 и от 13+330 до център на с. Делейна

1 938 861

Велики Преслав

Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV1167  и съоръжения и принадлежности към него, от км 0+000 до км 2+635

522 435

Горна Малина

Рехабилитация и реконструкция на участък от общински път SFO3173, с дължина 4,15 км  и път SFO3174 с дължина 0,950 км

1 938 136

Гълъбово

Реконструкция и частична рехабилитация на общински път SZR1041 гр. Гълъбово- с. Мусачево от км 0+000 до км 5+650

3 494 140

Дряново

Реконструкция на общински път GAB 3118 - / ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите

1 994 010

Елхово

Основен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091

613 730

Карлово

Рехабилитация и реконструкция на част общински път PDV1360  и водопроводна мрежа в населените места - част "Пътна"

4 575 959

Карлово

Рехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV1290 и водопроводна мрежа в с. Московец - част "Пътна"

2 796 278

Ковачевци

Основен ремонт на общински път PER3090, участък от км 0+000 до км 0+680

227 483

Кресна

Реконструкция на общински път BLG 2131 /I-1/гр. Кресна - с. Влахи от км 0+000 до км 8+500

4 536 864

Перущица

Реконструкция на общински път PDV1323 от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица

2 546 736

Роман

Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2046, от прелез на ж.п. линия при гара Струпец км 0+000 до след разклона за с. Синьо Бърдо при км 5+547

2 118 454

Сандански

Рехабилитация на участък от общински път BLG1236  с дължина 280 м

142 718

Средец

Рехабилитация на път BGS2050, от гран. общ. Камено до кръстовище с път BGS2230, дължина 7,245,74 км" и "Рехабилитация на път BGS2230, от път II-53 до п.к. BGS2050, дължина  6,092 км

4 524 928

Трън

Рехабилитация на общински път PER3170, от км 0+000 до км 1+854,33

434 335,00

Трявна

Рехабилитация и/или реконструкция на участък  с дължина 5,500 км от общиннки път GAB2117

2 685 343,00

Хаджидимово

Рехабилитация и реконструкция на общински път BLG1330, участък от км 0+000 до км 3+379

1 228 912

Чипровци

Реконструкция/рехабилитация на общински път MON2182 от км 0+000 до км 7+127

1 221 365

Брезник

Реконструкция на ул. "Александър Филипов" гр. Брезник, Община Брезник

596 826

Гулянци

Реконструкция на улица "Васил Левски" ОТ221 до път PVN1022 за село Дъбован в гр. Гулянци, община Гулянци

546 754

Криводол

Реконструкция и рехабилитация на улици в град Криводол, община Криводол

1 993 399

Ракитово

Благоустрояване на улична мрежа в гр. Ракитово, в това число ул. "Вела Пеева" от о.т. 366 до о.т. 58, ул. "Иван Вазов" от о.т. 23 до о.т. 113, ул. "Свобода" от о.т. 386 до о.т. 407, ул. "Хр. Смирненски" о.т.57 до о.т. 17, гр. Ракитово, област Пазарджик

1 231 326

Червен бряг

Рехабилитация на ул. между о.к. 17-16-15-14-13-12-10 в квартал 510 землище град Червен бряг

244 456

Чирпан

Ремонт и реконструкция на участък от път SZR1226 – село Винарово – село Могилово, община Чирпан

1 888 383

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството