Започва форум по местно самоуправление и децентрализация

Започва форум по местно самоуправление и децентрализация

04 ноември 2007 | 23:12
Министър Асен Гагаузов ще открие форума по местно самоуправление на тема “Финансовата децентрализация – следващи стъпки”. Той се организира по програма Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие (USAID). Акцентите на Форума тази година са свързани с финансиране на инвестициите в общинската инфраструктура и разширяване на собствените приходи. Основният доклад в панела за финансирането на инфраструктурата на общините ще бъде представен от зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството - Димчо Михалевски. Целта на Форума по местно самоуправление – 2005 г. ще бъде да се постигне консенсус по приоритетите в реформата на финансова децентрализация, като се акцентира върху две области от критично значение за възможностите на общините - да предоставят адекватни услуги и инфраструктура и да усвояват структурните фондове на ЕС. Първият форум по местно самоуправление беше организиран през 2001 г.. Темите на дискусиите тогава бяха свързани с насоките на политиката на финансова децентрализация и регионално управление. Консенсусът, постигнат на тази среща помогна да стартира реформата в тази сфера. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Програма на Форунма за местно самоуправление
Прикачени файлове (1)