Започва форум за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Започва форум за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

04 ноември 2007 | 23:12
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономическите връзки на Република Сърбия и Черна гора, чрез Съвместния технически секретариат на Програма ФАР в гр. Перник организират форум за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия и Черна гора. Форумът ще се проведе в гр. Пирот на 7 март 2006 г. и е във връзка със стартирането на първата грантова схема за финансиране от ЕС по програмата за “Добросъседство” между двете страни. Целта е да се създадат възможности организациите от двете страни да обсъдят идеите си, да създадат партньорски контакти и да изготвят съвместни проекти за кандидатстване по програмата на ЕС. За участие са поканени НПО, музеи, училища и местни органи за самоуправление от петте гранични области, участвали във информационнита кампания за набиране на предложения за кандидатстване по Съвместния фонд за малки проекти на Програма ФАР. По време на форума ще се представят над 100 участника, които ще обсъдят своите идеи и ще потърсят партньори за съвместно изработване на проекти по Програмата. Набирането на предложения по Съвместния фонд за малки проекти между България и Сърбия и Черна гора започна в началото на февруари и ще приключи на 10 април. По програмата могат да кандидатстват местни или регионални институции или техни асоциации, евро-региони, търговски палати, професионални и синдикални асоциации, агенции за регионално развитие, училища, колежи, университети, читалища, които са регистрирани като организации и клонове на организации във включените в програмата гранични области. За България това са областите Видин, Монтана, София /частично/, Перник и Кюстендил, а за Сърбия и Черна гора – области Бор, Зайчар, Ниш, Пирот, Ябланица и Пчиня. Финансирането на фонда е в рамките на програма ФАР за България и на програма КАРДС за Сърбия и Черна гора. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb