Започва изпълнението на най-големия проект по програмата България-Северна Македония

Започва изпълнението на най-големия проект по програмата България-Северна Македония

26 март 2024 | 17:41

Реалното изпълнение на проекта за строителство на граничния пункт „Струмяни-Берово“ между България и Република Северна Македония е вече в ход. Инвестицията е на стойност над 11 млн. евро и е най-големият проект по управляваните от МРРБ програми за трансгранично сътрудничество.

„След четвърт век стартираме изпълнението на този дългоочакван проект. Надявам се във всички фази той да бъде съпътстван с експертност и професионализъм, както досега, и да не позволяваме на емоциите да го забавят“, изтъкна заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева на информационна среща в Благоевград. „За мен това е мост, който ще става все по-необходим и важен, за да свърже по още един начин местните общности от двете страни на границата. Инвестицията е необратима и за нея имаме изцяло осигурено финансиране – както европейско, така и национално. Тя неслучайно е избрана за стратегически проект по програмата ни“, допълни тя. 

На срещата присъстваха още областният управител на Благоевград Мария Димова и Вулнет Арифи, началник-отдел в Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония.

Бенефициенти по проекта са Областната администрация в Благоевград и  Митническото управление на Република Северна Македония.

Инвестицията е разделена на две фази. В първата, разчетена да приключи през 2026 г., ще се извършват подготвителните дейности, свързани с планиране, проектиране и избор на изпълнители. Във втората – от 2027 до 2029 г., ще се реализират строителните дейности по инфраструктурата на граничния комплекс.

На българска територия ще се изградят няколко сгради и ще се довърши довеждащият път. От другата страна на границата ще се модернизират съществуващите конструкции и съоръжения. Приоритет в дейностите ще са инсталирането на ВЕИ и използването на енергоефективни материали. Ще се обърне специално внимание и на опазването на богатата околна среда в региона, тъй като обектът попада в зона „Натура 2000“.

Инвестицията е обявена за „национален обект“, за да се осигури нейното по-бързо изпълнение. По този начин се прилагат облекчени административни процедури. Очаква се броят на преминаващите границата между България и Република Северна Македония да се увеличи от 657 000 на 722 700 души годишно след въвеждане в експлоатация на новия граничен пункт. 

 

mrrb