Започва набиране на предложения по Съвместния фонд за малки проекти България – Румъния

Започва набиране на предложения по Съвместния фонд за малки проекти България – Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
От днес започва набирането на предложения по Съвместния фонд за малки проекти България - Румъния, финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество, Финансов меморандум 2003. Основната цел на фонда е да се финансират малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" и от "мек" тип за местно развитие в пограничните региони. Общата стойност на фонда за българската страна е 744 000 евро. Всеки от отделните проекти може да получи финансиране по програмата в размер от 10 000 до 50 000 евро. Проектите трябва да се изпълняват в областите Враца, Монтана, Видин, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. За финансиране могат да кандидатстват организации с идеална цел, регистрирани в съответния граничен регион, както и общини и асоциации на местни власти, организации, основани или управлявани от общини, професионални камари (напр. търговски, стопански, селскостопански, и пр.), училища и други образователни институции, фондации, граждански сдружения. Крайният срок за подаване на предложенията е 25 май 2005 г. Публична покана за набиране на предложения за Съвместен Фонд за малки проекти България - Румъния 2003 Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”