Започват информационни дни по фонда за малки проекти България – Гърция 2003

Започват информационни дни по фонда за малки проекти България – Гърция 2003

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителната агенция Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира съвместно с областните администрации в градовете Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково информационни дни по Фонда за малки проекти България – Гърция 2003, Проект BG 2003/005-630-05. В рамките на информационните дни експерти от Изпълнителна агенция Програма ФАР- Трансгранично сътрудничество ще разяснят пред представители на общини, неправителствени организации, училища, университети, медии и други условията за кандидатстване за финансиране на т. нар. проекти от типа от хора за хора. Графикът за провеждане на информационните дни е: 09 май 2005 г. (Понеделник), 13.00 часа, гр. Хасково, Залата в сградата на Областна администрация, 10 май 2005 г. (Вторник), 09.00 часа, гр. Кърджали, Залата в сградата на Областна администрация, 11 май 2005 г. (Сряда), 11.00 часа, гр. Смолян, Залата в сградата на Областна администрация, 13 май 2005 г. (Петък), 10.30 часа, гр. Благоевград, Зала No5 в сградата на Община Благоевград. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”