Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ - етап II

Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жили

29 февруари 2024 | 16:33
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (2)