Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ - етап II

Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жили

16 януари 2024 | 15:36
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Насоки за кандидатстване-ЕЕ-II етап
Прикачени файлове (2)