Заседание на Съвместния комитет за сътрудничество по Програма ФАР – трансгранично сътрудничество България – Румъния

Заседание на Съвместния комитет за сътрудничество по Програма ФАР – трансгранично сътрудничество България – Р

04 ноември 2007 | 23:12
Утре, 20 април 2005 г., в София ще заседава Съвместният комитет за сътрудничество по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Очаква се срещата да приключи с приемане на Съвместно програмно допълнение за 2005 и 2006 година, както и с одобрение на проектните предложения на двете страни за 2005 г. Проектните предложения на българската страна включват: рехабилитацията на пътната отсечка Монтана – Лом; грантова схема за устойчиво развитие на българо-румънския трансграничен регион; съвместен фонд за малки проекти и техническа помощ. Средствата, които ще бъдат отпуснати от Европейската комисия, са в размер на 8 милиона Евро. Националното съфинансиране е в размер на 2,240 млн. евро. По време на срещата двете страни ще обсъдят и координират дейностите по проектите в изпълнение. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”