„Зелени“ коридори за миграция на животни и птици ще бъдат създадени по проект „Свързани Дунавски паркове“

„Зелени“ коридори за миграция на животни и птици ще бъдат създадени по проект „Свързани Дунавски паркове“

16 юни 2018 | 08:59

Опазването на околната среда е един от опорните стълбове на Дунавската стратегия

„Зелени“ коридори за миграция на птици и животни ще бъдат създадени в рамките на проект „Свързани Дунавски паркове“ (DANUBE PARKS CONNECTED), който насърчава екологичната свързаност между защитените зони по протежението на р. Дунав. Той е подкрепен от Дунавската стратегия, тъй като опазването на околната среда е един от четирите й опорни стълба.

В момента по пътя на животинските видове има много препятствия като язовирни стени, кабели и електрически стълбове, урбанизирани територии, и това пречи за свободното им мигриране по вода, въздух и суша. По проекта предстои, с помощта на сателит, да се изготви карта на крайречните гори, което ще бъде направено за първи път по поречието на цялата река. Специално внимание се обръща и на дивите острови по Дунав. Като място на ценни местообитания, те ще бъдат обстойно описани и категоризирани според степента на човешка намеса.

Опазването на околната среда, като важен аспект на сътрудничество между дунавските държави, е основен акцент и в два успешно приключили проекта, в които си партнират 8 дунавски страни - „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ“ и „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ 2.0“. По тях обект на защита са черната топола и морският орел.

Черната топола е масово изсичана за освобождаване на земеделски площи, както и за производство на фурнир в мебелната индустрия. Видът й е важен за протежението на реката, тъй като допринася за укрепването на бреговата част, създава условия за гнездене и хранене на десетки видове животни и птици и придава живописен облик на ландшафта. За да се намалят пораженията от човешката дейност, с проекта са предприети мерки за опазването й, включително чрез извършено залесяване.

Дунав се оказва зимно местообитание на 750 морски орли. В света има само 7000 двойки от тези птици като 5000 от тях са в Европа. По проекта са проучени местообитанията на морския орел в защитените територии от мрежата „Дунавски паркове“ и са извършени  защитни дейности, за да се възстановят те и да се гарантират условия за размножаването му.

Останалите три стълба на Дунавската стратегия, освен опазването на околната среда, са свързаност, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Стратегията е макрорегионална, одобрена е през 2011 г. и обхваща 14 държави и над 100 милиона души. В глобален план изпълнението й трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот.

В рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия, което продължава до октомври т.г., страната ни ще е домакин на Седмия й годишен форум. Той ще се проведе на 18 и 19 октомври в София. Във фокуса на събитието ще бъде туризмът, като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. Ще бъдат разгледани ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и дигитализация на туристическия сектор,  транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите услуги и др. В рамките на отделните панели ще бъдат дискутирани възможностите за привличане на публични и частни инвестиции в туризма, както и използването на финансови инструменти в периода след 2020 г. Ще бъдат засегнати и темите за синергията и съгласуваността между макрорегионалните стратегии за постигане общите цели на ЕС и за бъдещето на макрорегионалните стратегии след 2020.

Регистрацията на участниците в Седмия годишен форум ще бъде отворена от 1 август.