24 фирми кандидатстват по проект за подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитието на туризма

24 фирми кандидатстват по проект за подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитието на тур

04 ноември 2007 | 23:12
Общо 24 оферти бяха подадени в търга за строителство по проект за подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитие на туризма. Проектът се финансира по програма ФАР, Финансов меморандум 2003. Предвижда се да се подобрят водоснабдителни и канализационни мрежи в 10 общини – Симитли, Разлог, Бобошево, Доспат, Севлиево, Дряново, Годеч, Вършец, Царево и Велико Търново. В рамките на проекта ще се извърши реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни и канализационни системи, за да се редуцират загубите и да се свържат отпадъчните води с пречиствателни станции за отпадъчни води. Новото строителство включва изграждане на допълнителни водни източници и местни резервоари с цел да се осигури необходимото количество вода и налягане в мрежата. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Списък на фирмите, кандидатстващи по проекта
Прикачени файлове (1)